logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

blanka-bogunovicDr Blanka Bogunović rođena je 19.12.1957. godine u Beogradu. Diplomirala je 1982. godine na Filozofskom fakultetu - Odeljenje za psihologiju u  Beogradu, sa temom rada iz oblasti Psihologije muzike: ''Muzički doživljaj slušaoca''. 1983. godine diplomirala je na  Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i stekla zvanje diplomirani muzičar - flautista. Dvojno obrazovanje određuje njena dalja interesovanja i stručni i profesionalni razvoj. Poslediplomske studije završava u januaru 1996. godine na Filozofskom fakultetu - Odeljenje za psihologiju u Beogradu, na katedri za Pedagošku psihologiju, odbranom rada pod nazivom ''Motivacione karakteristike učenika muzičke škole''. U oktobru 2004. godine odbranila je doktorsku disertaciju u okviru interdisciplinarnog pristupa: pedagoške psihologije, psihologije muzike i socijalne psihologije muzike, pod nazivom ''Socijalnopsihološki činioci muzičke uspešnosti'' na Filozofskom fakultetu - Odeljenje za psihologiju, Beograd.

Blanka Bogunović ima radno iskustvo u izvođačkim vidovima muzičke delatnosti, kao Član kamernog ansambla ''Hor flauta'', Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu (1979. - 1983.), a zatim i iskustvo u pedagoškom radu kao profesora flaute i blokflaute u muzičkoj školi ''Josip Slavenski'' u Beogradu (1983. - 1985.). Od  1984. - 2005.  Blanka Bogunović je radila kao stručni saradnik - psiholog i kao nastavnik predmeta Psihologije u muzičkoj školi ''Josip Slavenski'' u Beogradu. Od 2005. godine zaposlena je u Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu, u zvanju naučnog saradnika. Od 2006. godine radi kao docent na Fakultetu muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu, za predmete Psihologija/Psihologija muzike i Pedagogija na Osnovnim akademskim studijama. Od školske godine 2008/2009. na Doktorskim akademskim i Specijalističkim studijama predaje predmete Psihologija muzike i Psihološka istraživanja muzičkog izvođenja (izborni) i Metodologija pedegoških istraživanja (obavezni predmet).

Interesovanje za naučno istraživački rad B. Bogunović aktualizuje kao saradnik na naučno istraživačkim projektima  Pored toga, učestvovala je kao stručni savetnik na projektu ''Izrada predloga standarda obaveznih postignuća za kraj obaveznog obrazovanja'', Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Ministarstvo prosvete i sporta Srbije (2005 - 2006) i kao U svom  profesionalnom iskustvu dr Blanka Bogunović se, koristeći kao polaznu osnovu svoje dvojno, psihološko i muzičko obrazovanje i izvođačko i pedagoško iskustvo, paralelno bavila praktičnim radom i učestvovala u istraživačkim projektima u oblasti Psihologije muzike i njene primene u muzičkom obrazovanju - na projektima Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu (1984. - 2004. godine), a od 2006 - 2010. kao naučni saradnik na projektu ''Obrazovanje za društvo znanja'', Ministarstvo za nauku i zaštitu sredine republike Srbije. Aktivno je angažovana u razvoju stučne psihološke službe u muzičkim školama kao potpredsednik Sekcije za psihologiju muzike (1996 - 2006), a zatim i kao predsednik (od 2006.), rukovodilac Psihološkog muzičkog savetovališta pri Centru za primenjenu psihologiju u Beogradu (1996 - 2006) i kao rukovodilac radne grupe za formulisanje Programa rada stručnog saradnika-psihologa u umetničkim školama, Društvo psihologa Srbije (2005 - 2007).  Od 2001. aktivna  je u Jugoslovenskom udruženju za muzikoterapiju, član profesionalnog odbora  i predavač u edukaciji za muzikoterapeute u oblasti psihologije muzike (0d 2005.).  Poseduje Evropski sertifikat za psihoterapiju, za transakcionu analizu.

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Na mreži

Ko je na mreži: 393 gostiju i nema prijavljenih članova

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović