Plenarna predavanja
  • Serbian Language
  • English (UK)

 

Biografija Marka Breketa:

Dr Mark Breket (Marc Brackett) osnivač je i prvi direktor Centra za emocionalnu inteligenciju pri Univerzitetu Jejl i profesor u Centru za proučavanje deteta Medicinskog fakulteta na istom univerzitetu. Njegova istraživanja prevashodno se bave ulogom emocija i emocionalne inteligencije u učenju, donošenju odluka, kreativnosti, međuljudskim odnosima, zdravlju i učinku. Profesor Breket je glavni autor programa RULER – empirijski zasnovanog, sistemskog pristupa socio-emocionalnom učenju, koji je implementiran u preko 2000 obrazovnih ustanova od predškolskog do srednjoškolskog nivoa širom SAD i u drugim zemljama. Objavio je 125 naučnih radova i dobitnik je brojnih priznanja, uključujući nagradu Džozef E. Zins (Joseph E. Zins), koja se dodeljuje za akciona istraživanja socijalnog i emocionalnog učenja. Član je borda direktora Saveza za akademsko, socijalno i emocionalno učenje (Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning – CASEL). Osim toga, redovno održava konsultacije sa korporacijama kao što su Facebook, Microsoft i Google, o tome kako da se principi emocionalne inteligencije primene u obukama zaposlenih i dizajnu produkta. Takođe, suosnivač je tzv. Oji Life Lab-a, digitalnog sistema za unapređivanje emocionalne inteligencije namenjenog preduzećima. Istraživački nalazi prof. Breketa prenošeni su i u popularnim medijima, kao što su New York Times, USA Today, Good Morning America i NPR. Kod izdavača Celadon Books, ogranka velike izdavačke kuće Macmillan, objavio je knjigu „Dozvola da osećamo: Oslobađanje snage emocija zarad napretka naše dece, našeg društva i nas samih“ (Permission to Feel: Unlocking the Power of Emotions to Help our Kids, Ourselves, and our Society Thrive), koja je prevedena na 15 jezika. Povrh toga, nosilac je crnog pojasa, 5. dan, u hapkidu, korejskoj borilačkoj veštini.

 

 

 

Biografija Naomi Fajnberg:

 

Profesorka Naomi Fajnberg (Naomi Fineberg) predaje psihijatriju na Univerzitetu u Hartfordširu i stručni je konsultant u univerzitetskom centru za mentalno zdravlje i teškoće u učenju koji je deo engleske Nacionalne zdravstvene službe (Hertfordshire Partnership University NHS Foundation Trust), gde takođe rukovodi visoko specijalizovanom službom za opsesivno-kompulsivne i srodne poremećaje. Aktuelno predsedava Naučnom sekcijom za anksiozne i opsesivno-kompulsivne poremećaje u okviru Svetske psihijatrijske asocijacije (World Psychiatric Association), kao i COST projektom Evropske Unije koji se bavi problematičnom upotrebom interneta; pored toga, sekretar je Međunarodnog koledža za poremećaje iz opsesivno-kompulsivnog spektra (International College of Obsessive-Compulsive Spectrum Disorders). Profesorka Fajnberg ostvarila je značajna postignuća u ispitivanju neurobioloških aspekata i tretmana anksioznih i opsesivno-kompulsivnih poremećaja, te poremećaja zavisnosti. Njeni radovi u ovoj oblasti su brojni i često citirani. Glavni i odgovorni urednik je časopisa Comprehensive Psychiatry.

 

 

 

Biografija Pante Kovačevića: 

 

Školovao se u Valjevu. Diplomirao na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde od 1971. radi kao asistent, zatim kao docent i vanredni profesor za Statistiku u psihologiji i Psihometriju. Doktorska disertacija: Intelektualne operacije u testovima sposobnosti sa numeričkim sadržajem. Nastavnik  na poslediplomskim  studijama iz Multivarijacione statistike  i Psihologije potrošača.

Bio šef katedre za Metodologiju psiholoških istraživanja, upravnik Odeljenja za psihologiju, prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta. Preko 20 godina rukovodio prijemnim ispitima na fakultetu. Vodio dva projekta u Institutu za psihologiju Filozofskog fakulteta.

Objavio 120 naučnih i stručnih radova.

Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu držao nastavu na poslediplomskim studijama iz Regrutacije i selekcije i Istraživanja ponašanja potrošača. Držao nastavu na odeljenjima za psihologiju u Banjoj Luci, Nikšiću i Tuzli. Po penzionisanju radi na Departmanu za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum.

Osam godina bio glavni i odgovorni urednik naučnog časopisa Psihologija.

U Fondaciji za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka Srbije vodio selekciju stipendista, bio član Upravnog odbora, i predsednik Saveta za Društveno-humanističke nauke. Bio član Etičkog komiteta Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Držao seminare iz oblasti unapređivanja visokog obrazovanja (testovi znanja) na Univerzitetu u Beogradu.

 
 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Obaveštenje o načinu rada

Poštovani,

Obaveštavamo vas da se naš rad od ponedeljka, 18.05.2020.god, nastavlja u prostorijama na koje ste navikli, u Đušinoj br 7, III sprat Rudarsko-geološkog fakulteta.

Hvala vam na razumevanju i podršci tokom rada u vanrednom stanju.

Vidimo se na dobro poznatoj adresi, ostajte zdravo i svako dobro.

Vaš DPS i CPP

PSIHOLOZI VOLONTERI POMAŽU GRAĐANIMA SRBIJE U KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM KOVID 19

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-maildpscpp@orion.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić