O delatnostima Centra
 • Serbian Language
 • English (UK)

CENTAR ZA PRIMENJENU PSIHOLOGIJU (CPP), osnovan od strane Društva psihologa Srbije, je ovlašćen izdavač i distributer psiholoških testova i drugih psiholoških mernih instrumenata i samostalni izdavač stručne psihološke literature. Kako bi odgovorio na zahteve savremenog tržišta, CPP angažuje veliki broj psihologa, koji su se svojim stručnim i naučnim radom dokazali u nekoj od oblasti psihologije.

Za potrebe svojih klijenata, u ponudi ima brojne edukacije, treninge i seminare, koji su prošli stručnu i naučnu recenziju.

PSIHOLOŠKI MERNI INSTRUMENTI

CPP u ponudi ima veliki broj testova, raspoređenih u 8 kategorija (testovi sposobnosti, inventari ličnosti, testovi za ispitivanje zrelosti za polazak u školu, testovi profesionalne orijentacije...), kao i test-aparate sa pratećom stručnom literaturom

EDUKATIVNI SEMINARI

Svi programi iz ponude CPP su prošli stručnu i naučnu recenziju i utemeljeni su na naučnim teorijama i rezultatima psiholoških istraživanja.

Pored akreditovanih programa stručnog usavršavanja, odobrenih od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV), CPP u ponudi ima i edukacije i treninge iz oblasti upravljanja ljudskim resursima (HRM), statistike, neuropsihologije, forenzike, psihologije sporta...

Pokrivamo sve oblasti psihologije, u zavisnosti od vaših potreba.

IZDAVAŠTVO

Centar za primenjenu psihologiju se bavi i izdavaštvom stručne i naučne literature. Sva izdanja prolaze proveru najmanje dva stručna recenzenta. Kvalitetni naslovi i sadržaji pokrivaju različite oblasti psihologije: kliničku, pedagošku, socijalnu, razvojnu, eksperimentalnu, kao i psihologiju rada sa menadžmentom ljudskih resursa, psihoterapijsku literaturu, udžbenike za studije psihologije i srodnih naučnih disciplina. Poslednjih godina, ponuda je obogaćena naslovima iz oblasti popularne psihologije, namenjenim široj čitalačkoj publici. U ponudi imamo blizu 80 naslova.

Pored svog izdavaštva, CPP se bavi i suizdavaštvom, u saradnji sa stručnim institucijama i izdavačima.

KONSALTING I TRENINZI

U zavisnosti od potreba klijenta, obezbeđujemo i usluge psihološkog konsaltinga po merama kompanije, kao i edukacije iz oblasti poslovne komunikacije i ponašanja, nenasilne, neverbalne i asertivne komunikacije, rukovođenja i menadžmenta, liderstva, međuljudskih odnosa, organizacionog ponašanja i organizacione kulture, planiranja razvoja karijere, mobinga itd.

Konsultantske usluge i treninzi iz oblasti Upravljanja ljudskim resursima (HRM):

 • Profesionalna selekcija

 • Praćenje uspešnosti izbora kadrova u toku perioda prilagođavanja

 • Sistematizacija radnih mesta

 • Uvođenje sistema motivisanja i nagrađivanja zaposlenih

 • Procena potencijala i radne uspešnosti

 • Menadžment ljudskih resursa na osnovu kompetencija

 • Dijagnoza stanja u kompaniji

 • Konsultantske usluge u slučajevima konfliktnih situacija u kompaniji/organizaciji

 • Menadžment znanjem i razvijanje koncepta organizacije koja učiSARADNJA SA EVROPSKIM I SVETSKIM NAUČNIM INSTITUCIJAMA

Centar sarađuje sa evropskim i svetskim autorima i izdavačima psihodijagnostičkih mernih instrumenata i stručnih publikacija, kao i srodnim organizacijama, kako bi naši stručnjaci, kontinuirano, išli u korak sa svetskim naučnim dostignućima.


Zašto CPP?

Zato što:

 • svi naši proizvodi i usluge prolaze stručnu i naučnu recenziju i utemeljeni su na naučnim teorijama i rezultatima psiholoških istraživanja

 • okupljamo najveće stručnjake iz svih oblasti psihologije, a u radu angažujemo praktičare sa dugogodišnjim iskustvom

 • naše edukacije i treninzi orijentisani su isključivo na rezultat

 • imamo tradiciju dugu skoro 3 decenije 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


PSIHOLOZI VOLONTERI POMAŽU GRAĐANIMA SRBIJE U KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM KOVID 19

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Prijava na Newsletter

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131

E-maildpscpp@orion.rs
Glavni i odgovorni urednik sajta: Dag Kolarević
Tehnička urednica i administratorka sajta: Nadežda Perišić Savić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović