Kako postati član
 • Serbian Language
 • English (UK)

Izvršni odbor Društva psihologa Srbije je na 23. sednici održanoј 22.12.2017god. u skladu sa Statutom doneo  sledeću

O D L U K U

o raspisivanju Javnog poziva za glavnog i odgovornog urednika časopisa „Psihologija“

U postupku izbora glavnog i odgovornog urednika časopisa Psihologija Izvršni odbor Društva psihologa Srbije će se rukovoditi sledećim:

Kandidat za urednika časopisa treba da zadovoljava sledeće kriterijume:

 1. Da ima akademsku titulu doktora psiholoških nauka;

 2. Da je objavio najmanje tri rada iz kategorije M20 (М21, М22 ili М23) u proteklih 10 godina, od čega najmanje jedan gde je kandidat prvi ili jedini autor;

 3. Da ima najmanje pet heterocitata u proteklih 10 godina;

 4. Da poseduje iskustvo u recenziranju radova u međunarodnim časopisima iz kategorije M20 (М21, М22 ili М23);

 5. Da ima iskustvo u uređivanju monografija, zbornika, časopisa i sličnih naučnih publikacija u proteklih 10 godina;

 6. Da ima iskustvo u rukovođenju ili učešće u naučno-istraživačkim projektima;

 7. Da je član Društva psihologa Srbije.

 

U cilju dokazivanja da ispunjava kriterijume kandidat treba da dostavi:

 1. Biografiju sa naglaskom na stručni i naučni rad, kao i naučnu produkciju sa M klasifikacijom radova;

 2. Okvirni plan uređivačke politike časopisa Psihologija za period od 2018. do 2022. godine u dužini od 3000 do 7000 karaktera;

 3. Predlog za zamenika urednika i sastav redakcije časopisa Psihologija za navedeni period;

 4. Biografiju predloženog zamenika urednika časopisa Psihologija sa naglaskom na stručni i naučni rad, kao i naučnu produkciju sa M klasifikacijom radova;

 5. Izjavu kojom kandidat garantuje da je stupio u kontakt sa predloženim članovima redakcije i pribavio njihovu usmenu ili pismenu saglasnost za učešće u redakciji časopisa Psihologija u navedenom periodu.

Rok za slanje prijave na Javni poziv je 23.01.2018.god. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dokumentaciju za Javni poziv slati u zapečaćenoj koverti, sa naznakom „Za Javni  poziv za izbor urednika časopisa „Psihologija““ na adresu:

Društvo psihologa Srbije

Đušina 7/III

11 000 Beograd

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

kongres 69.jpg

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da je produžen rok za prijavu radova za 69. Kongres psihologa Srbije! Svoje radove možete prijaviti do 26. jula.

Više informacija na sledećem linku: https://www.dps.org.rs/prijava-rada
PSIHOLOZI VOLONTERI POMAŽU GRAĐANIMA SRBIJE U KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM KOVID 19

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović