Saradnja

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

U poslednjoj nedelji maja, sledeće godine, biće organizovan jubilarni 65. naučno-stručni skup psihologa, pod nazivom Globalizacija i lokalizacija psihologije. Ovako široko postavljen tematski okvir skupa daje šansu psiholozima svih orijentacija da daju svoj doprinos u pokušaju da odgovore na pitanja o uklapanju naše nauke u globalne tokove koji su obogaćeni i prožeti specifičnim sadržajima kulture u kojoj živimo.

U skladu sa novim tendencijama i globalnim tokovima razvoja, Društvo psihologa Srbije je prihvatilo predlog da u budućnosti ovaj naučno-stručni skup bude prepoznatljiv pod nazivom Kongres psihologa Srbije. To znači da psiholozi i na ovaj način žele da osnaže položaj psihologije u društvu, afirmišući upravo događaje na kojima se razmenjuju najnovija naučna, ali i stručna dostignuća. Naziv Sabor ostaje svetla tačka u istoriji razvoja tradicionalnog okupljanja psihologa.

Poštovane koleginice i kolege, u ime Društva psihologa i Programskog odbora skupa, imamo izuzetnu čast i zadovoljstvo da vas pozovemo da učestvujete na 65. Kongresu psihologa Srbije, koji će se održati na Zlatiboru, u periodu od 24. 05. do 27. 05. 2017. godine, pod nazivom Globalizacija i lokalizacija psihologije. Svojim učestvovanjem doprinosite održavanjutradicije skupa koji je mesto okupljanja psihologa iz Srbije i inostranstva. To je prilika da se upoznamo sa najnovijim istraživanjima u oblasti psihologije i srodnih disciplina, ali i mogućnost da razmenimo iskustva iz prakse, težeći njenom unapređenju.

Možete se prijaviti za sledeće oblike učestvovanja u radu Kongresa psihologa:

- Grupne sesije - simpozijumi i panel diskusije
- Individualna usmena saopštenja i poster prezentacije

Detaljnije informacije o oblicima učestvovanja i načinima prijave date su u Uputstvu za prijavu radova. Programski odbor uneo je izvesne novine, sa ciljem unapređenja i proširenja mogućnosti učešća i kreiranja programa narednog naučno-stručnog skupa.

Načelni pristanak da se putem Skype-a obrate učesnicima Kongresa psihologa i održe predavanje, dali su:

1. Profesor emeritus Filip Zimbardo (Philip Zimbardo) i
2. Profesor emeritus Pol Ekman (Paul Ekman).

Philip G. Zimbardo, profesor emeritus socijalne psihologije na Stanford Univerzitetu, dobitnik je sedam počasnih doktorata za svoj doprinos psihologiji i društvu. Objavio je više od 300 publikacija i 50 knjiga, istražujući stidljivost, persuaziju, disonancu, vremensku perspektivu, heroizam. Čuven je po svojoj studiji ponašanja u simuliranoj zatvorskoj situaciji (Stanford Prison Experiment).

Paul Ekman, profesor emeritus psihologije (Univerzitet Kalifornija, San Francisko), veoma je zaslužan naučnik u oblasti  proučavanja emocija i njihovih facijalnih ekspresija. Kao sledbenik Darvinovog učenja o emociji, istraživao je biološke korelate primarnih emocija, dokazujući univerzalnost njihovih ekspresija. Istovremeno, naglašavao je i ulogu pravila kulture u ispoljavanju emocija. Autor je “Atlasa emocija”, instrumenta za precizan opis facijalnog ponašanja (FACS), kao i instrumenata za obučavanje tačnog prepoznavanja mikroekspresija (METT) i suptilnih emocija (SETT). Istraživao je neverbalne znake laganja u formi sakrivanja i falsifikovanja emocija.

Članovi Programskog odbora Kongresa psihologa 2017. godine su:

1. Prof. dr Mirjana Franceško, Katedra za psihologiju, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad; (ko)predsednik
2. Prof. dr Aleksandra Kostić, Departman za psihologiju Filozofski fakultet, Niš (ko)predsednik
3. Prof. dr Goran Opačić, Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet, Beograd
4. Prof. dr Dag Kolarević, Kriminalistička akademija, Beograd
5. Prof. dr Ružena Šimonji Černak, Pedagoški fakultet, Sombor
6. Dr Dragan Žuljević, saradnik na projektu, Katedra za psihologiju Filozofski fakultet, Novi Sad
7. Prof. dr Bojana Dimitrijević, Departman za psihologiju, Filozofski fakultet, Niš

Sekretare Programskog su koleginice:

1. Katarina Suvajdžić, M.A., Katedra za psihologiju, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad i
2. Zorica Knežević, M.A., Katedra za psihologiju, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad;

Obe koleginice su i studenti doktorskih studija na  Departmanu za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nišu.

U ime Programskog odbora 65. Kongresa Psihologa
Prof. dr Mirjana Franceško i prof. dr Aleksandra Kostić

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Na mreži

Ko je na mreži: 170 gostiju i nema prijavljenih članova

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović