Saradnja

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

Monografije iz psihologije objavljene 2007-2008. godine


ALEČKOVIĆ NIKOLIĆ, Mila: Psihologija ideja slobode i pravde i srpski nacionalni interes danas. Tom 1. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2007. 195 str.; 24 cm

Antić Janković, Slobodanka, Gošović, Radmila, Grahovac, Vidosava, Krnjaić, Zora, Lazarević, Dušanka, Moskovljević, Jasmina, Pavlović Babić, Dragica, Pešić, Jelena, Plut, Dijana, Stepanović, Ivana: Kultura kritičkog mišljenja: teorijsko zasnivanje i implikacije za nastavu. Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta : Centar za primenjenu psihologiju, 2007: 197 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

BOGUNOVIĆ, Blanka: Muzički talenat i uspešnost. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 2008. 360 str.: graf. prikazi, tabele ; 24 cm.

ČABARKAPA, Milanko, Dedić Gordana, Mandić-Gajić Gordana, Jović Vladimir, Samardžić Radomir, Špirić Željko, autor - urednik Todorović, Milorad: Ratna psihotrauma srpskih veterana: Beograd : Udruženje boraca rata od 1990. godine opštine Zvezdara, 2008: 388 str. : ilustr. ; 24 cm

ČABARKAPA, Milanko: Čovek i radna okolina: psihofiziološki i ekološki aspekti rada. Beograd: Čigoja štampa: 2008. 340 str.: graf. prikazi ; 24 cm

FRANCEŠKO, Mirjana: Organizaciono ponašanje (?). 2008.

IVIĆ, Ivan, PEŠIKAN, Ana, ANTIĆ, Slobodanka: Vodič za dobar udžbenik: opšti standardi kvaliteta udžbenika. Novi Sad: Platoneum, 2008.: 216 str.: ilustr. ; 24 cm

JERKOVIĆ, Ivan: Razvojni problemi: od teorije do intervencije: zbirka tekstova o teoriji i praksi u kliničkoj psihologiji razvojnog doba: Novi Sad : Futura publikacije, 2008. 247 str. : tabele ; 21 cm

JEVREMOVIĆ, Petar: Telo, fantazam, simbol. - Beograd: Službeni glasnik, 2007. - 249 str. ; 20 cm.

JOVANOVIĆ, Nebojša, Tatjana Firevski-Jovanović, Sandra Jovanović: ADD/ADHD: deficit pažnje i hiperaktivnost dece: (osobenosti - dijagnostika - tretman). - Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, 2007. 208 str. graf. prikazi, tabele ; 21 cm

JOSIP BERGER I MARIJA MITIĆ - redaktori,Klinička psihologija, Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, 2007. 365 str.

KODŽOPELJIĆ, Jasmina: Metajezički aspekti zrelosti za polazak u školu: Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine, 2008. 130 str.: graf. prikazi ; 23 cm

KORAĆ, Žarko: Škole i sistemi u psihologiji. Beograd: Dosije, 2008. - 259 str. ; 20 cm

KORDIĆ, Boris, Desimir Pajević: Opšta psihologija sa socijalnom psihologijom . Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, 2007. - 349 str.: graf. prikazi, tabele ; 24

KOSTIĆ, Petar: Psihometrija: konstrukcija, rekonstrukcija i primena psihometrijskih testova. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, 2007. 385 str.: graf. prikazi, tabele ; 30 cm

KRNJAJIĆ, Stevan: Pogled u razred. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 2007: 255 str. ; 22 cm

KRON, Leposava: Rat i kolektivno ponašanje: ogled o socijalnoj i psihološkoj realnosti. Beograd: Institut za kriminološka isociološka istraživanja, 2008: 162 str. ; 25 cm

Kvalitet udžbenika za mlađi školski uzrast / autorski tim (azbučnim redom) Korać Nada...[i dr.] ; urednica Dijana Plut. - 1. izd. - Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta, 2007. 357 str. 24 cm.

LALIĆ-Vučetić, Nataša: Podsticanje učenika pohvalom i nagradom . - Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 2007).- 187 str.: tabele ; 24 cm.

LALOVIĆ, Dejan: Jezik i individualne razlike: dometi i ograničenja različitih pristupa proučavanju jezičkih sposobnosti. Beograd: Zavod za udžbenike, 2008. 187 str. ilustr. 24 cm

MANDIĆ, Tijana: Psiho samo za nas.: Beograd: Z. Damnjanović i sinovi, 2008 300 str. ilustr. ; 21 cm

MARKOVIĆ, Slobodan: Opažanje dobre forme. Beograd :Filozofski fakultet, 2007. 242 str. :ilustr. ; 25 cm

MILIVOJEVIĆ, Zoran: Igre koje igraju narkomani: transakciona analiza problematičnog uzimanja droga. Novi Sad :Psihopolis institut, 2007. 506 str.

MILOŠEVIĆ-ĐORĐEVIĆ, Jasna: Čovek o naciji: shvatanje nacionalnog identiteta u Srbiji: Beograd: Institut za političke studije, 2008: 194 str. ; 21 cm

MITIĆ, Marija, Čolin Tanja, Hrnjica Sulejman, Marković Lela, Ilić Emina, Pavlović Miodrag, Radojević Branka, Rajović Vera, Šarac Nada, Vanjek Saša, Vujović Zorica: Hraniteljstvo kao izazov: porodični smeštaj dece sa posebnim potrebama: Beograd: Familia, 2007: 117 str.: ilustr. ; 24 cm

MOMIROVIĆ, Konstantin, KOSTIĆ Petar, HOŠEK Ankica: Tanatos - nagon smrti. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, 2007. 140 str.: graf. prikazi, tabele ; 25 cm

PEŠIĆ, Jelena M.: Kritičko mišljenje: od logike do emancipatorne racionalnosti. Beograd: Filozofski fakultet, Institut za psihologiju, 2008. 219 str. tabele; 24 cm

PLUT, Dijana, POPADIĆ, Dragan: U lavirintu nasilja: istraživanje nasilja u ustanovama za decu bez roditeljskog staranja u Srbiji.: Beograd: Institut za psihologiju, 2007: 207 str.: tabele ; 24 cm

POKRAJAC, Branko: Psihologija sporta. Beograd: D.T.A. Trade: Visoka škola strukovinih studija "Akademija Fudbala", 2007. - 128 str. ; 24 cm

POLOVINA, Nada: Osećajno vezivanje: teorija, istraživanja, praksa. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 2007. 228 str.: graf. prikazi, tabele ; 22 cm.

Psihoanaliza nakon Frojda: razvoj ralacione perspektive / Tatjana Vukosavljević-Gvozden, urednik. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, 2007. 194 str. ; 24 cm

Saradnja škole i porodice: pretpostavke, teškoće i mogućnosti / priredile Nada Polovina, Blanka Bogunović. Beograd: Instintut za pedagoška istraživanja, 2007. - 304 str.: graf. prikazi, tabele ; 25 cm.

SPASENOVIĆ, Vera: Vršnjački odnosi i školski uspeh. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 2008: 205 str.: tabele ; 22 cm

SRETENOV, Dragana: Kreiranje inkluzivnog vrtića - deca ometena u razvoju u redovnoj predškolskoj ustanovi. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, 2008. - 294 str.

STEPANOVIĆ, Ivana: Mišljenje u adolescenciji: razvojni tok i uloga porodice. Beograd: Institut za psihologiju, 2007. 249 str.: tabele ; 24 cm.

Student u središtu nastave: aktivno učenje na Poljoprivrednom fakultetu. priredili Slobodanka Antić, Ivan Ivić,Ana Pešikan. Beograd: Obrazovni forum: Poljoprivredni fakultet, 2008. 173 str.: ilustr. ; 30 cm

TODOROVIĆ, Dejan: Metodologija psiholoških istraživanja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, 2008. - 499 str.

TOVILOVIĆ, Snežana: Procena zrelosti za školu - kako pristupiti problemima procene zrelosti i adaptacije marginalizovane dece na školu. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, 2007. - 72 str.

TREBJEŠANIN, Žarko: Rečnik Jungovih pojmova i simbola. Beograd: HESPERIAedu, 2008. 508 str. ilustr. 25 cm

VASOVIĆ, Mirjana: U predvorju politike: politička socijalizacija u detinjstvu i ranoj adolescenciji: Beograd: Službeni glasnik, 2007: 334 str. ; 23 cm

VUKOSAVLJEVIĆ-Gvozden, Tatjana: Teorije i praksa psihoterapije i savetovanja: priručnik.- Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, 2007. - 79 str. ; 24 cm

ŽIROPAĐA, Ljubomir: Uvod u psihologiju. Beograd: Čigoja štampa, 2007. 270 str.: ilustr. ; 24 cm


Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Na mreži

Ko je na mreži: 123 gostiju i nema prijavljenih članova

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović