Saradnja

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)


Prestižnu nagradu „Borislav Stevanović" Društvo psihologa Srbije već 37 godina dodeljuje (svake druge godine) za knjigu koja predstavlja značajan doprinos unapređenju psihološke nauke ili njene primene, i do sada ju je dobilo 30 naših koleginica i kolega.

Žiri u sastavu prof. dr Genc Lajoš, prof. dr. Stanislav Fajgelj, prof. dr Svetlana Čizmić, prof. dr Marija Mitić, i prof. dr Dragan Popadić (predsednik žirija) imao je zadatak da evidentira i analizira psihološku produkciju u periodu 2007-2008. Spisak publikacija objavljenih u tom periodu obuhvatio je preko 40 knjiga. Jedan broj knjiga, mada su ocenjene kao vrlo kvalitetne, nisu ušle u dalje razmatranje jer nisu zadovoljile formalne kriterijume uspostavljene pravilnikom o nagradi i praksom ranijih žirija. Radi se o knjigama koje spadaju u priručnike i esejističku literaturu, koje predstavljaju objavljene magistarske i doktorske radove, ponovljena izdanja, ili knjige čiji su autori nepsiholozi. Analizirajući knjige koje zadovoljavaju formalne kriterijume, komisija je postepeno sužavala broj knjiga koje su kandidati za nagradu, i, na osnovu predloga izvestilaca, u najuži izbor ušlо је šest knjiga: Rečnik Jungovih pojmova i simbola Žarka Trebješanina, Muzički talenat i uspešnost Blanke Bogunović, U predvorju politike: politička socijalizacija u detinjstvu i ranoj adolescencijiOpažanje dobre forme Slobodana Markovića, Metodologija psiholoških istraživanja Dejana Todorovića, i Čovek i radna okolina: psihofiziološki i ekološki aspekti rada Milanka Čabarkape. Mirjane Vasović,

Nakon detaljnog razmatranja i poređenja ovih monografija, žiri je jednoglasno doneo odluku da nagradu „Dr Borislav Stevanović" ravnopravno podele dva autora: dr Žarko Trebješanin za knjigu „Rečnik Jungovih pojmova i simbola", i dr Blanka Bogunović za knjigu „Muzički talenat i uspešnost". Po mišljenju članova žirija, knjige nagrađenih autora predstavljaju veoma vredan i značajan naučni doprinos našoj psihologiji. Dozvolite mi da ukratko obrazložim odluku žirija.

Žarko Trebješanin, inače redovni profesor na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu a takođe i predavač na Učeteljskom fakultetu u Beogradu i autor, koautor i priređivač velikog broja zapaženih knjiga iz psihologije, već se uvrstio u dobitnike nagrade „Borislav Stevanović", 1995. godine, kada je nagradu dobio za knjige „Leksikon psihoanalize" i „Šta Frojd zaista nije rekao". Knjiga Rečnik Jungovih pojmova i simbola predstavlja novi korak u kontinuiranim autorovim nastojanjima da u enciklopedijskoj formi sistematiše i objasni ključne psihološke koncepte i ideje. Ovoga puta je predmet prikaza Jungova analitička psihologija - obimno delo koje izaziva stalnu pažnju stručne i šire javnosti, hvalospeve i osporavanja, i različita tumačenja. U Rečniku je obrađeno 457 pojmova na 508 stranica. Uloživši veliki trud i oslanjajući se na brojne izvore, autor je uspeo da na stručan i istovremeno jasan način objasni niz veoma složenih pojmova, da unese preko potrebnu preciznost u oblast koja je dugom i širokom upotrebom postala polje slobodnih tumačenja i nejasnih određenja.

Doprinos knjige nije samo u približavanju Jungove psihologije savremenom čitaocu Predmet knjige je u stvari i širi, jer se radi o naporu da se iz mnogobrojnih izvora sakupe i prikažu simboli koji, kako autor kaže, uprkos beskrajnoj pojavnoj raznovrsnosti pojedinaca i kultura, ukazuju na univerzalnu osnovu nekih temeljnih ljudskih vrednosti, moralnih načela i religioznih ideja, koji povezuju sve ljude, bez obzira na njihovu rasu, kulturu i etničku pripadnost. Otuda, knjiga predstavlja veliki doprinos našoj kulturi, ne samo našoj psihologiji.

I još jedan dragocen redak kvalitet ove knjige: ona je, jednostavno rečeno, lepa. Rečnik je bogato ilustrovan sa 600 likovnih dela i simbola, a tematski izabrane ilustracije, koje je autor uvrstio u Rečnik zajedno sa mr Draganom Radosavljević, doprinose ne samo lepoj likovnoj opremi knjige, već i boljem razumevanju pojmova i simbola izloženih u tekstu.

Druga nagrađena knjiga potiče iz sasvim druge oblasti psihologije i drugačijeg istraživačkog postupka. Njen autor dr. Blanka Bogunović je docent na katedri za muzikologiju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i naučni saradnik u Institutu za pedagoška istraživanja. Knjiga Muzički talenat i uspešnost predstavlja zaokruženje njenog dvadesetogodišnjeg bavljenja psihologijom muzike, oblašću koja joj je višestruko bliska jer je ona bila i izvođač, i profesor flaute, i istraživač. Osnovno pitanje - kako obezbediti da talentovana deca postignu uspeh, postavlja se u mnogim oblastima - ako hoćete i kod studija psihologije. Šta se dešava sa probranom decom, koja na ranim uzrastima budu označena kao dovoljno talentovana, kada se susretnu sa napornim radom i strogim i neodređenim kriterijumima uspešnosti? Koliko se njihov uspeh ili neuspeh može objasniti razlikama u talentu, motivaciji, osobinama ličnosti, ili podrškom i zahtevima porodice, ili nastavnicima koji dete vode? Odgovori koje autorka daje baziraju se na dugogodišnjim, veoma obimnim i sofisticiranim empirijskim istraživanjima koja su sprovodili ona i njene kolege iz Sekcije za psihologiju muzike, i objedinjavanjem njihovih rezultata sa vodećim istraživanjima i teorijama u svetu.

Po svojoj strukturi, knjiga nije pisana kao zbir istraživanja, pa čitaocu može da promakne o koliko velikom poslu i istrživačkom zahvatu se radi. Tako, na primer, u samo jednom od istraživanja objedinjenih u knjizi, u pet muzičkih škola čitavih pet generacija učenika (skoro hiljadu njih) uzrasta od 5 do 12 godina, praktično celokupna populacija upisanih, praćeno je tokom svog školovanja, od 1. do 5. razreda, a takođe je ispitano preko hiljadu njihovih roditelja i preko sto nastavnika. Materija je obrađena kompetentno i studiozno, pa je knjiga sigurno vredan doprinos psihologiji muzičkih sposobnosti i nastavi muzike generalno.

Obe nagrađene knjige imaju nekoliko zajedničkih karakteristika, sem što su visokog kvaliteta i plod dugogodišnjeg sistematskog rada svaka u svojoj oblasti. Obe knjige su okrenute i ka nepsiholozima, moglo bi se čak pretpostaviti da će većina njihovih čitalaca biti nepsiholozi. Knjige predstavljaju ekspertski doprinos psihologa oblastima kojima se bave i druge struke, i na najbolji način doprinose promociji psihologije u komunikaciji sa drugim profesijama i sa širom javnošću.

Beograd, 27.05. 2009.

Predsednik žirija Dragan Popadić

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Na mreži

Ko je na mreži: 738 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović