Saradnja

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

Monografije iz psihologije objavljene 2007-2008. godine

 

ALEČKOVIĆ NIKOLIĆ, Mila: Psihologija ideja slobode i pravde i srpski nacionalni interes danas. Tom 1. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2007. - 195 str.

Antić Janković, Slobodanka, Gošović, Radmila, Grahovac, Vidosava, Krnjaić, Zora, Lazarević, Dušanka, Moskovljević, Jasmina, Pavlović Babić, Dragica, Pešić, Jelena, Plut, Dijana, Stepanović, Ivana: Kultura kritičkog mišljenja: teorijsko zasnivanje i implikacije za nastavu. Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta : Centar za primenjenu psihologiju, 2007: - 197 str.

ANTIĆ, Slobodanka IVIĆ, Ivan, PEŠIKAN, Ana (priređivači): Student u središtu nastave: aktivno učenje na Poljoprivrednom fakultetu. Beograd: Obrazovni forum: Poljoprivredni fakultet, 2008. - 173 str.

BEČIĆ, Emir: Naučite ih kako da uče. Beograd: Dom i škola, 2007 - 139 str.

BERGER, Josip i MITIĆ, Marija (redaktori): Klinička psihologija. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, 2007. - 365 str.

BOGUNOVIĆ, Blanka: Muzički talenat i uspešnost. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 2008. - 360 str.

ČABARKAPA, Milanko, Dedić Gordana, Mandić-Gajić Gordana, Jović Vladimir, Samardžić Radomir, Špirić Željko, autor - urednik Todorović, Milorad: Ratna psihotrauma srpskih veterana: Beograd : Udruženje boraca rata od 1990. godine opštine Zvezdara, 2008: - 388 str.

ČABARKAPA, Milanko: Čovek i radna okolina: psihofiziološki i ekološki aspekti rada. Beograd: Čigoja štampa: 2008. - 340 str.

DŽELEBDŽIĆ, Slobodan: Psihologija svakodnevice: gospodarite sobom: svet naše psihe. Beograd: Velarta, 2007, - 101 str.

FRANCEŠKO, Mirjana: Organizaciono ponašanje: moć poznavanja organizacionog ponašanja. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije. - 2008.

GAVRILOV-JERKOVIĆ, Vesna: Kliničko-psihološki praktikum: procedura i konteksti kliničke procene. Novi Sad: Futura publikacije, 2008: - 297 str.

GVOIĆ, Ljubivoj: Osnovi nauke o ponašanju za studente stomatologije. Beograd: Publish, 2007 - 297 str.

IVIĆ, Ivan, PEŠIKAN, Ana, ANTIĆ, Slobodanka: Vodič za dobar udžbenik: opšti standardi kvaliteta udžbenika. Novi Sad: Platoneum, 2008.: - 216 str.

JEVREMOVIĆ, Petar: Telo, fantazam, simbol. - Beograd: Službeni glasnik, 2007. - 249 str.

JOVANOVIĆ, Nebojša, Tatjana Firevski-Jovanović, Sandra Jovanović: ADD/ADHD: deficit pažnje i hiperaktivnost dece: (osobenosti - dijagnostika - tretman). - Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, 2007. - 208 str.

KODŽOPELJIĆ, Jasmina: Metajezički aspekti zrelosti za polazak u školu: Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine, 2008. - 130 str.

KORAĆ, Žarko: Škole i sistemi u psihologiji. Beograd: Dosije, 2008. - 259 str.

KORDIĆ, Boris, PAJEVIĆ, Desimir: Opšta psihologija sa socijalnom psihologijom . Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, 2007. - 349 str.

KOSTIĆ, Petar: Psihometrija: konstrukcija, rekonstrukcija i primena psihometrijskih testova. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, 2007. - 385 str.

KRNJAJIĆ, Stevan: Pogled u razred. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 2007: - 255 str.

KRON, Leposava: Rat i kolektivno ponašanje: ogled o socijalnoj i psihološkoj realnosti. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2008: - 162 str.

LALIĆ-Vučetić, Nataša: Podsticanje učenika pohvalom i nagradom. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 2007).- 187 str.

LALOVIĆ, Dejan: Jezik i individualne razlike: dometi i ograničenja različitih pristupa proučavanju jezičkih sposobnosti. Beograd: Zavod za udžbenike, 2008. - 187 str.

MANDIĆ, Tijana: Psiho samo za nas. Beograd: Z. Damnjanović i sinovi, 2008. - 300 str.

MARKOVIĆ, Slobodan: Opažanje dobre forme. Beograd :Filozofski fakultet, 2007. - 242 str.

MILIVOJEVIĆ, Zoran: Igre koje igraju narkomani: transakciona analiza problematičnog uzimanja droga. Novi Sad :Psihopolis institut, 2007. - 506 str.

MILOŠEVIĆ-ĐORĐEVIĆ, Jasna: Čovek o naciji: shvatanje nacionalnog identiteta u Srbiji: Beograd: Institut za političke studije, 2008: - 194 str.

MITIĆ, Marija, Čolin Tanja, Hrnjica Sulejman, Marković Lela, Ilić Emina, Pavlović Miodrag, Radojević Branka, Rajović Vera, Šarac Nada, Vanjek Saša, Vujović Zorica: Hraniteljstvo kao izazov: porodični smeštaj dece sa posebnim potrebama: Beograd: Familia, 2007: - 117 str.

MITIĆ, Vojislav: Osnovni pojmovi iz psihološke statistike. Beograd : Radunić, 2007 - 283 str.

MOMIROVIĆ, Konstantin, KOSTIĆ Petar, HOŠEK Ankica: Tanatos - nagon smrti. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, 2007. - 140 str.

OBRADOVIĆ, Ružica: SOS za tinejdžere: odgovori na pitanja koja prate odrastanje. Beograd: Kreativni centar, 2007. - 107 str.

PEŠIĆ, Jelena M.: Kritičko mišljenje: od logike do emancipatorne racionalnosti. Beograd: Filozofski fakultet, Institut za psihologiju, 2008. - 219 str.

PLUT, Dijana (urednica): Kvalitet udžbenika za mlađi školski uzrast.  Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta, 2007. - 357 str.

PLUT, Dijana, POPADIĆ, Dragan: U lavirintu nasilja: istraživanje nasilja u ustanovama za decu bez roditeljskog staranja u Srbiji.: Beograd: Institut za psihologiju, 2007: - 207 str.

POKRAJAC, Branko: Psihologija sporta. Beograd: D.T.A. Trade: Visoka škola strukovinih studija "Akademija Fudbala", 2007. - 128 str.

POLOVINA, Nada i BOGUNOVIĆ, Blanka (priredile): Saradnja škole i porodice: pretpostavke, teškoće i mogućnosti. Beograd: Instintut za pedagoška istraživanja, 2007. - 304 str.

POLOVINA, Nada: Osećajno vezivanje: teorija, istraživanja, praksa. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 2007. - 228 str.

SPASENOVIĆ, Vera: Vršnjački odnosi i školski uspeh. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 2008: - 205 str.

SRETENOV, Dragana: Kreiranje inkluzivnog vrtića - deca ometena u razvoju u redovnoj predškolskoj ustanovi. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, 2008. - 294 str.

STEPANOVIĆ, Ivana: Mišljenje u adolescenciji: razvojni tok i uloga porodice. Beograd: Institut za psihologiju, 2007. - 249 str.

TODOROVIĆ, Dejan: Metodologija psiholoških istraživanja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, 2008. - 499 str.

TOVILOVIĆ, Snežana: Procena zrelosti za školu - kako pristupiti problemima procene zrelosti i adaptacije marginalizovane dece na školu. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, 2007. - 72 str.

TREBJEŠANIN, Žarko: Rečnik Jungovih pojmova i simbola. Beograd: HESPERIAedu, 2008. - 508 str.

VASOVIĆ, Mirjana: U predvorju politike: politička socijalizacija u detinjstvu i ranoj adolescenciji: Beograd: Službeni glasnik, 2007: - 334 str.

VUKOSAVLJEVIĆ-Gvozden, Tatjana (urednica): Psihoanaliza nakon Frojda: razvoj ralacione perspektive. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, 2007. - 194 str.

VUKOSAVLJEVIĆ-Gvozden, Tatjana: Teorije i praksa psihoterapije i savetovanja: priručnik.- Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, 2007. - 79 str.

VUKOVIĆ, Veljko: Neki metodički, psihološki i metodološki aspekti učenja i istraživanja matematike. Jagodina: Pedagoški fakultet. 2008 - 377 str.

ŽIROPAĐA, Ljubomir: Uvod u psihologiju. Beograd: Čigoja štampa, 2007. - 270 str.


Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Na mreži

Ko je na mreži: 272 gostiju i nema prijavljenih članova

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović