Saradnja

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)
Žiri u sastavu prof. dr Bora Kuzmanović predsednik i članovi prof. dr Mikloš Biro i prof. dr Žarko Trebješanin, jednoglasno je odlučio da se ove 2009. godine nagradanenad-havelka-1 za životno delo dodeli
PROF. DR NENADU HAVELKI
, prenzionisanom profesoru Socijalne psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu.


Nenad Havelka je rođen 1935. godine u Gračanici, kod Doboja. Studije psihologije završio je 1962. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na istom fakultetu odbranio je magistarski rad 1970 i doktorirao 1973. godine. Pohađao je Internacionalnu letnju školu za eksperimentalnu socijalnu psihologiju (Hag 1965 i Luven 1967) i psihologiju učenja i motivacije (Minhen 1971), a u Bohumu 1973. bio je na specijalizaciji iz oblasti psihologije motivacije.

Radna i naučna karijera prof. Havelke veoma je bogata. Radio je dve godine kao industrijski psiholog u Drvnom kombinatu „Krivaja" u Zavidovićima. Potom je 1964. godine izabran za asistenta na predmetu Socijalna psihologija na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. U zvanje docenta izabran je 1974, za vanrednog profesora 1980. i za redovnog profesora 1986.

Od 1979. do 2002. godine, kada je penzionisan, prof. Havelka je bio šef Katedre za socijalnu psihologiju. U dva mandata (1982-1984. i 1996-1998) obavljao je dužnost upravnika Odeljenja za psihologiju. Bio je i prodekan Filozofskog fakulteta. Godine 1995. postao je član, a od 2000. do 2002. godine predsednik Saveta za filozofiju, pedagogiju, psihologiju i sociologiju na Univerzitetu u Beogradu.

Bogat naučni rad prof. Havelke u velikoj meri je vezan za njegovu saradnju sa Institutom za psihologiju. Bio je rukovodilac i po tematskoj širini i po broju uključenih škola jedinstvenog projekta EFEKTI OSNOVNOG ŠKOLOVANJA (prvo istraživanje u periodu 1988-1992). Na osnovu rezultata ovog istraživanja objavio je sa saradnicima knjigu pod istim naslovom koja je vrlo cenjena i citirana u stručnoj i naučnoj javnosti. Pored rukovođenja i drugim projektima, treba pomenuti, da je Havelka bio i član tima za izradu okvirnog projekta OSIGURANJE KVALITETA ISHODA OBRAZOVANJA za Ministarstvo prosvete Srbije 2001. godine. Kada je reč o radu u Institutu, bio je i urednik edicije PSIHOLOŠKA ISTRAŽIVANJA (1976-1984) i mnogo puta recenzent institutskih izdanja. Jedan je od osnivača i dugogodišnji organizator naučnog skupa „EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA U PSIHOLOGIJI".

Profesor Nenad Havelka je autor ili koautor preko 100 naučnih i stručnih radova. Među njima 12 su knjige (od kojih su 2 udžbenici za srednju školu i 2 priručnici za studente). Radove je najviše objavljivao u PSIHOLOGIJI, NASTAVI I VASPITANJU I PEDAGOGIJI. Autor je ili koautor dva rada objavljena na ruskom (odnose se na prikaz razvoja socijalne psihologije u Jugoslaviji i temu o društvenim promenama i menjanju odnosa prema obrazovanju) i više radova na engleskom jeziku.

Dobitnik je više nagrada za naučni i stručni doprinos: Oktobarske nagrade grada Beograda za nauku 1992. za knjigu SOCIJALNA PERCEPCIJA, Majske nagrade za naučno istraživanje u oblasti sporta 1980. za knjigu LIČNOST I SPORT, nagrade "ŽIVORAD -ŽIŽA VASIĆ" Društva psihologa Srbije za popularizaciju psihologije (1971) i nagrade DPS za doprinos razvoju psihološke nauke „BORISLAV STEVANOVIC" (2001).

Prof. dr Nenad Havelka je dugi niz godina aktivan član Društva psihologa Srbije. Bio je njegov predsednik od 1980-1984. godine, urednik časopisa PSIHOLOGIJA (1969-1972 i 1983-1985) i glavni urednik lista PSIHOLOŠKE NOVINE (191-1982). Kao predstavnik Srbije bio je član Konresnog odbora VIII Kongresa psihologa u Zagrebu. Više puta je kao član programskih ili organizacionih odbora učestvovao u organizaciji Sabora psihologa Srbije, a bio je i organizator Simpopzijuma o motivaciji u Sremskim Karlovcima. Sa svojim saopštenjima aktivno je učestvovao na mnogim kongresima psihologa Jugoslavije i na Saborima psihologa Srbije.

Havelka je bio angažovan i izvan Filozofskog fakulteta i svog strukovnog udruženja. Tako je u periodu od 1980. do 1990. godine bio član Prosvetnog saveta Srbije, Saveta Zavoda za izdavanje udžbenika i Veća društvenih nauka u Zajednici nauke Srbije. Učesvovao je u nizu naučnih i stručnih skupova koje su organizovali Pedagoško društvo Srbije i Savez učiteljskih društava Srbije.

Prof. dr Nenad Havelka je kao nastavnik, mentor pri izradi diplomskih, specijalističkih, magistarskih i doktorskih radova, odnegovao veliki broj psihologa različitog stepena stručnosti i profila.

Imajući sve ovo u vidu, žiri je doneo odluku da se prof. Nenadu Havelki dodeli nagrada za životno delo.

U Beogradu, 19.05.2009.

ŽIRI:

Prof. dr Bora Kuzmanović, predsednik
Prof. dr Mikloš Biro, član
Prof. dr Žarko Trebješanin, član

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Na mreži

Ko je na mreži: 102 gostiju i nema prijavljenih članova

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović