Saradnja

 logonovi3

 • Serbian Language
 • English (UK)

ŠTA NUDIMO?

OČEKIVANI REZULTATI ZA KLIJENTA

Na početku...

DIJAGNOZA STANJA LJUDSKOG POTENCIJALA U PREDUZEĆU

 • Objektivno sagledavanje jakih strana vaših zaposlenih i menadžera.
 • Identifikacija oblasti u kojima je potrebno unapređenje kod ključnih kategorija zaposlenih i menadžera.
 • Identifikacija izazova sa kojima se susrećete i predlozi rešenja.
 • Utvrđivanje polaznih podataka za intervencije u oblasti upravljanja ljuskim resursima.

1. IMPLEMENTACIJA KONCEPTA UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA
(Human Resource Management- HRM)
u malim, srednjim i velikim preduzećima i institucijama - uvođenje HRM funkcije; definisanje procedura

 • Projektovanje HRM funkcije;
 • predlog šeme organizacione strukture;
 • definisanje procesa i procedura za primenu tehnika HRM;
 • obučavanje osoblja za primenu koncepta;
 • obučavanje neposrednih rukovodilaca, linijskih menadžera za realizaciju sopstvene uloge u ovom procesu.

2. OPIS I ANALIZA RADNIH MESTA

 • Postavljanje pravila i strukture opisa i analize, vođenje i nadgledanje ovog složenog, bazičnog procesa upravljanja ljudskim resursima koja podrazumeva:
 • Utvrđivanje postojeće organizacije rada, odgovornosti i ovlašćenja za svako radno mesto u organizacionoj strukturi, kao i dijagnostikovanja suvišnih radnih mesta, ponavljanja i preklapanja radnih zadataka radi poboljšanja efikasnosti i efektivnosti radnih procesa

3. IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA LJUDSKOG POTENCIJALA U  PREDUZEĆU

 • Predlog odluke o tome šta sve preduzeće/ institucija želi da postigne na planu razvoja svojih zaposlenih i kako to da postigne;
 • kako se identifikuju potencijali i razvojne potrebe zaposlenih.

4. IZRADA SISTEMA PROCENE PERFORMANSI ZAPOSLENIH

 • Tehnike procene zaposlenih i menadžera primerene karakteristikama preduzeća i svrsi procene. Obuka procenjivača, predlog čuvanja i upotrebe podataka.

4.1 PROCENA POTENCIJALA ZAPOSLENIH ZA PREUZIMANJE LIDERSKIH POZICIJA I KLJUČNIH SLOŽENIH POSLOVA U PREDUZEĆU/INSTITUCIJI

 • Izveštaj o kompetencijama (izvršnim mogućnostima) i dispozicijama za realizaciju određenih uloga i radnih zadataka vaših ključnih kategorija kadrova

5. UVOĐENJE SISTEMA PRAĆENJA PODATAKA O ZAPOSLENIMA  (HRIS)

 • Informaciona tehnologija (IT) je alat koji izuzetno mnogo može da doprinese brzini i kvalitetu HRM, ali samo ako je dobro definisan input i output podataka, odnosno upotreba podataka o ljudskim resursima. Mi Vam to nudimo.

6. RAZVOJ  FUNKCIJE INTERNOG OBRAZOVANJA I TRENINGA - ORGANIZOVANJE TRENING CENTRA U PREDUZEĆU...

 • Organizaciono pozicioniranje funkcije obuke (treninga) i obrazovanja u okviru HRM funkcije/ili drugih funkcija.
 • Uspostavljanje procedure utvrđivanja potreba za obukom (treningom) i obrazovanjem.
 • Uspostavljanje procedure „merenja" efekata obuke, obrazovanja.
 • Obuka neposrednih rukovodilaca za podučavanje (tzv. koučing) saradnika.

7. UVOĐENJE SISTEMA KOMUNIKACIJA U PREDUZEĆE

 • Istraživanje interne komunikacije u preduzeću u cilju unapređenja i rešavanja izazova sa kojima se susrećete
 • Predlog konkretnih mera za uvođenje redovnih i ciljanih oblika internog komuniciranja

8. SELEKCIJA - IZBOR  NAJBOLJIH MEĐU RASPOLOŽIVIM KANDIDATIMA SA TRŽIŠTA RADA  ILI IZ  INTERNIH POTENCIJALA

 • Predlog najboljih među prijavljenim kandidatima za koje se može dati pouzdana prognoza a na osnovu analize profila korišćenjem psiholoških testova i polustruktuiranog i struktuiranog intervjua sa kandidatima

9. SPROVOĐENJE  AKCIONOG ISTRAŽIVANJA, DIJAGNOZA  STANJA U OBLASTI MOTIVACIJE, ILI BILO KOJE  DRUGE OBLASTI VEZANE ZA ZAPOSLENE

 • Izveštaj o rezultatima istraživanja sa predlogom mera unapređenja stanja i rešenja problema.
 • Učešće u sprovođenju mera, praćenje efekata i preduzimanje korektivnih mera

10. IZRADA  KODEKSA PONAŠANJA I OBUKA CILJNIH  GRUPA ZA NJEGOVU PRIMENU

 • Dokumenat koji sadrži poželjne vrednosti i oblike ponašanja koji podržavaju misiju i viziju preduzeća kao i ulogu organizacije/institucije

NA KRAJU, AKO STE MALO PREDUZEĆE i nemate stalno zaposlene za HRM poslove, možemo biti vaš stalni saradnik za kompletne poslove upravljanja ljudskim resursima

Deviza uspešnih danas  je - kvalitet sa što manje troškova.


Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Na mreži

Ko je na mreži: 598 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović