Saradnja

 logonovi3

 • Serbian Language
 • English (UK)

1.TRENING ZA RAD SA LJUDIMA ZA NEPOSREDNE RUKOVODIOCE LINIJSKE MENADŽERE, POSLOVOĐE ...

 • Obučenost neposrednih rukovodilaca za: realizaciju menadžerske i liderske uloge
  rešavanje svakodnevnih problema u radu sa ljudima.

2. TRENING ZA LINIJSKE  MENADŽERE

- kako razviti samostalnost saradnika- kako ostvariti jači uticaj na druge ljude- kako delegirati poslove  i upravljati svojim vremenom...
- podučavanje, savetovanje, mentorstvo

 • Osposobljenost linijskih menadžera za samoprocenu menadžerskih kvaliteta,
 • Unapređenje nivoa efektivnosti i efikasnosti u rukovođenju.

3. VEŠTINE KOMUNICIRANJA U RADNOJ ORGANIZACIJI

 • Osposobljenost učesnika za uvid u sopstveni nivo veština komuniciranja
 • Unapređenje veština komuniciranja učesnika

4. KAKO REŠAVATI I UPRAVLJATI KONFLIKTIMA U ORGANIZACIJI

 • Osposobljenost učesnika za praktičan pristup rešavanju konflikata

4.1 TRENING ASERTIVNE KOMUNIKACIJE

 • Osposobljenost za komunikaciju kojom štitimo svoje interese i potrebe, a da pri tom ne povredimo druge, da ostanemo u dobrim ili razvijemo još bolje odnose

4.2 KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA, RAD SA TEŠKIM STRANKAMA I KLIJENTIMA ...

 • Osposobljenost ciljnih grupa zaposlenih u oblasti usluga da komuniciraju sa strankama, da uvažavaju njihove potrebe, a da se, pri tom, lično emotivno ne iscrpljuju.

5.  VEŠTINE MOTIVISANJA U ORGANIZACIJI

 • Osposobljenost rukovodilaca da prepoznaju svoje jake strane u motivisanju zaposlenih
 • Unapređenje pristupa i instrumenata motivisanja.

6. PREZENTACIONE VEŠTINE

 • Unapređenje prezentacionih veština rukovodilaca
 • Obučenost rukovodilaca da uspešno predstave
 • ideje, projekte, probleme...

7. PRODAJNE VEŠTINE

 • Unapređenje prodajnih veština ciljne grupe. O važnosti prodajnih veština ne treba posebno govoriti. Danas je najvažnije umeti prodati proizvod, uslugu... da bi se ostvario poslovni uspeh.

8. REŠAVANJE PROBLEMA

 • Obuka rukovodilaca za pristup i ovladavanje alatima za rešavanje svakodnevnih problema - realizaciju same suštine svoje uloge...

9. UPRAVLJANJE STRESOM

 • Obuka ciljnih grupa da deluju preventivno, preduprede stres i izlaze na kraj sa stresom kao svakodnevnim pratiocem događaja na radu i u životu.

10. TIMSKI RAD - trening za rad u timu

 • Obuka ciljnih grupa za prepoznavanje stvarnih potreba za timskim radom i kreiranje uslova za timski rad.
 • Unapređenje veština za rad u timu.

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Na mreži

Ko je na mreži: 276 gostiju i nema prijavljenih članova

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović