Saradnja

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

Rezime mora da sadrži sledeće podatke:
- Naslov rada - tip fonta: Arial, veličina fonta 14, boldirana slova
- Ime i prezime autora i koautora
- Pun naziv institucije u kojoj autor (i koautori) rade


Elementi koje rezime treba da sadrži:
- Prikaz teorijske pozadine problema i/ili praktične svrhe
- Prikaz sopstvenog istraživanja ili (u slučaju preglednog saopštenja) istraživanja drugih autora (uključujući osnovne istraživačke ciljeve, korišćenu metodologiju i glavne rezultate)
- Kratku diskusiju i zaključak
- Konsultovanu literaturu (do 5 najvažnijih referenci)
- Do 5 ključnih reči
- Oblast kojoj rad priprada

 

UPUTSTVO ZA PRAVLJENJE POSTERSKIH PREZENTACIJA RADOVA

Tekst postera treba da sadrži sledeće delove:
1. TEORIJSKI UVOD
2. PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA (uključujući i hipoteze)
3. METODOLOŠKI DEO (nacrt istraživanja, uzorak, procedura, instrumenti i varijable)
4. PRIKAZ REZULTATA
5. DISKUSIJU
6. ZAKLJUČAK
7. CITIRANU LITERATURU

Prilikom pravljenja postera posebno treba voditi računa o odnosu pisanog teksta i ilustracija. Po pravilu, posteri sa manje teksta, a više različitih ilustracija su uočljiviji i lakše se pamte. Prilikom odabira sadržaja koji će biti stavljeni na poster, treba voditi računa o tome da on bude informativan. Sa druge strane, poster služi kao vodič kroz vaš rad i biće praćen vašim usmenim objašnjenima, tako da nije neophodno na njega staviti sve detalje vezane za vaše istraživanje.

Dobijeni rezultati treba da budu jasno predstavljeni i ilustrovani (kroz grafički prikaz ili tabele). Grafikoni treba da imaju naslov, legendu, obeležene ose, pravilno napisane jedinice mera u skladu sa SI-om.

Veličina postera ne treba da bude veća od A0 formata (otprilike 90x110cm).

Prilikom pripreme postera važno je voditi računa i o veličini slova, kako bi sadržaji bili dovoljno uočljivi:
- NASLOV - veličina slova do 60 pt (bold).
- IME (IMENA) AUTORA - velicina slova do 48 pt.
- TEKST - veličina slova maksimalno 20 pt, a podnaslovi iste veličine (samo velikim slovima i bold) ili malo veći (do 24 pt).
- NAZIVI TABELA i GRAFIKONA i PODACI U TABELAMA - veličina slova do 18 pt.

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Na mreži

Ko je na mreži: 269 gostiju i nema prijavljenih članova

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović