Saradnja

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

seminari-2010a

Centar za primenjenu psihologiju je u okviru specijalne akcije na polju edukacija, pod nazivom ZNANJEM PROTIV KRIZE, u periodu od 24. decembra 2009. do 6. februara 2010. godine, realizovao 4 seminara

(peti, Uvodni kurs iz neuropsihološke dijagnostike trajaće u kontinuitetu do 24.04.2010. godine) u kojima je učešće uzelo 9 predavača (Dobrila Vujić, Jelena Sladojević Matić, Ivana Leposavić, Dag Kolarević, Vera Kondić, Mirjana Vuksanović, Mirjana Tripković, Zorica Minović i Silva Radić) i 72 polaznika.

To su:

  • MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA, predavač: Dobrila Vujić (24.12.2009.)
  • EDUKACIJA I TRENING ZA RAD I PONAŠANJE U ORGANIZACIJI, predavači: Dobrila Vujić i Jelena Sladojević Matić (11-12.01.2010.)
  • TEHNIKE FORENZIČKOG INTERVJUISANJA, predavač: Dag Kolarević (29-30.01.2010.)
  • MOBING I ZAŠTITA OD MOBINGA, predavači: Vera Kondić, Mirjana Vuksanović, Mirjana Tripkovć, Silvia Radić i gost Zorica Minović (5-6.02.2010.).

seminari-2010bseminari-2010cseminari-2010d

SERTIFIKATE SU DOBILI:

Menadžment ljudskih resursa:
DEJAN ŽIVKOVIĆ
OLIVERA LAPČEVIĆ
NENAD MILIČIĆ
DUŠAN MALEŠEVIĆ
SELENA CVETKOVIĆ ŽIVKOVIĆ
JELENA VUKČEVIĆ
TANJA SRDANOVIĆBILJANA BARLOVAC
SLADJANA TRIFUNOVIĆ
SLOBODANKA RUŽIČIĆ
ANJA KRSTIĆ
MILEVA NOVKOVIĆ
MIRJANA ISIĆ

Edukacija i trening za rad i ponašanje u organizaciji
MILICA POPOV
SUZANA SIMIĆ
MANUELA PAKAŠKI
JOVANA MLADENOVIĆ
JOVANA MILENKOVIĆ
RADMILA MANČEVSKA
SNEŽANA ANDREEVA
JELENA TRIKIĆ
NATAŠA VUČKOVIĆ
MILAN VUKIĆEVIĆ
MILICA PETROVIĆ
JELENA VUKČEVIĆ

Tehnike forenzičkog intervjuisanja
GORDANA LOTRIJAN SIMOVIĆ
IVANA STUPAR                            
IVAN RAICKI
TATJANA ILIĆ
LJUPKA ZARIĆ
SUZANA STANKOVIĆ ČIKIĆ
TANJA BRŽOGIĆ                         
TANJA NIKOLIĆ
GROZDAN JANKOVIC
JELENA DANOJEVIC
MILKA KARAKLAJIĆ
JELENA VUKČEVIĆ

Mobing i zaptita od mobinga
LJILJANA KOSTIĆ
TANJA SRDANOVIĆ
JELENA TRIKIC
DRAGANA MIĆIĆ TODOVIĆ
SLAVICA POPOVIĆ
VALENTINA STOJA UGRINOV
MINJA KLARIĆ
VILDANA MILAVIĆ
VESNA ĆORLUKA
MARIJA POPOVIC
ANITA ČEDIC
BISERKA NIKOLIC URATAREVIĆ
ALEKSANDAR MILIĆ
JELENA VUKČEVIĆ


OCENE I UTISCI POLAZNIKA:

Polaznici su putem ankete ocenjivali različite aspekte seminara.
Generalni utisak je da su polaznici izuzetno zadovoljni programom obuka kao i samom organizacijom seminara.

Ocene polaznika na skali od 1-5 (izražavaju stepen zadovoljstva od potpuno sam nezadovoljan - 1 do potpuno sam zadovoljan - 5):

pitanja u anketi

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

EDUKACIJA I TRENING

TEHNIKE FORENZIČKOG INTERVJUISANJA

MOBING I ZAŠTITA OD MOBINGA

U kojoj meri ste zadovoljni količinom novih informacija koje ste dobili na ovom seminaru?

4

4.93

4.25

4.59

Kako ste zadovoljni načinom prezentacije ove teme?

4.58

4.87

4.25

4.45

Kako ste zadovoljni komunikacijom sa predavačima?

4.83

4.81

4.62

4.57

Na skali od 1 do 5, Vaša ocena seminara u pogledu programa je

4.66

4.85

4.37

4.5

Na skali od 1 do 5, Vaša ocena seminara u pogledu organizacije je

4.58

4.85

4.25

4.5

Da li smatrate da će Vam znanje stečeno na seminaru biti od koristi u svakodnevnom radu?

polaznici su rekli da će im mnogo do potpuno stečeno znanje na seminaru koristiti u radu

polaznici su rekli da će im znanje mnogo koristiti u radu i da će sve moći da primene

najveći broj polaznika je rekao da će im znanje stečeno na seminaru mnogo koristiti u svakodnevnom radu

polaznici su rekli da će mi stečeno znanje mnogo koristiti u radu

Dobre strane organizacije i sadržaja ovog seminara:


razmena mišljenja i znanja različitih polaznika i predavača, praktičnost, odlična komunikacija i saradnja, odličan predavač, dobro koncipiran seminar, temeljan i struktuiran, dovoljno praktičnih primera, interaktivni pristup, nova znanja, revidiranje postojećih, timski rad, primeri iz stvarnog života, inspirativna grupa, koncizan predavač, fokusiran i precizan, dobra komunikacija sa predavačem, lepo ograničava raspričavanje, dobar prateći materijal i tema, praktičan rad i vežbe.

primenljivost, korisnost informacija, upotrebljivost istih, iskusni predavači, sažet program, dobra komunikacija, pozitivna klima, mogućnost proširenja znanja, dobar izbor predavača, dobra organizacija tema, dobar prostor, dobra klima u grupi

prostor, materijal, velika količina novih i korisnih informacija, profesionalni pristup predavača, prezentacija sadržaja, dobra organizacija raspored aktivnosti, dobra polazna osnova za dalju profesionalnu nadogradnju, praktični primeri)

obuhvatnost sadržaja, radionice, način rada i prezentacije, informacije iz različitih oblasti i različitih stručnjaka, različitost metoda rada, praktičan pristup, primenljivost u svakodnevnom životu i radu, mogućnost da pomognemo nekome, organizatorice su ljubazne i pristupačne, predavači mnogo pristupačni, stručni i iskusni, lep prostor, nije veliki broj polaznika tako da svi mogu da učestvuju, važni primeri, pripreljen materijal, poštovanje dogovorenih termina, sadržaj sveobuhvatan, način prezentacije dobar, mogućnost aktivnog učešća, dobra komunikacija, konkretna znanja i primeri iz oblasti mobinga, što se više ljudi edukuje može preneti znanja i drugima, kombinacija teorije i prakse, iskusni predavači.

Šta bi trebalo promeniti u budućim seminarima

više vremena; više diskusije; satnica jer  bi se moglo više vežbati da je više vremena; produžiti za bar još jedan dan; pripremiti malo više literature, teorije, linkova; šire o tehnikama i metodama; dodati još jednu pauzu; više praktičnih primera i možda duže trajanje.

/

omogućiti intenzivni trening praktično; uključiti radioničarski rad sa polaznicima; bolja satnica.

prostor prilagoditi radioničarskom radu; ... skraćeno - sendviči bi trebalo da budu i pileći jer neki polaznici iz verskih razloga ne jedu svinjetinu; unaprediti materijal; više koristiti radioničarski rad;voditi računa o veštinama prezentacije; da traje duže; obavestiti i ponuditi preduzećima, približiti radnicima; veća pauza za ručak; manje teorijskog i više interakcije; pratiti satnicu.

Seminari koji interesuju polaznike

edukacija za primenu testova i intervjua za selekciju, međuljudski odnosi, marketing, selekcija i regrutacija, sve oblasti vezane rad u centru za soc. rad, psihosocijalni razvoj adolescenata, savetovanje, dijagnostika, metodologija, razvojna psihologija, HR, procena, rani dečji rast i razvoj,

primena novih mernih instrumenata, planiranje upravljanja ljudskim resursima, upravljanje promenama i kvalitetom, komunikacija, menadžment

mobing, kriminalističko profilisanje, psihologija u menadžmentu, psihologija u sportu, porodično pravna zaštita, starateljstvo, bračna medijacija

kako ovladati tremom, adolescencija mentalno zdravlje i prevencija, rad na poligrafu, prevencija nasilja, razvojna i predagoška psihologija, HRM, interpersonalne relacije, komunikacija, konlikt, menadžment, integracija invalida, radno pravo, testiranje, dijagnostika za neku psihoterapiju, medijacija, tehnike selekcije kadrova, novi instrumenti, radionice različitih psihoterapija

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Na mreži

Ko je na mreži: 565 gostiju i nema prijavljenih članova

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović