Saradnja

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

Na naučno-stručnom skupu - "Sabor psihologa 2010" održanom na Zlatiboru u Hotelu "Čigota", koji je protekao u ugodnoj atmosferi, uz prisustvo velikog broja psihologa iz Srbije, ali i uz brojne goste, pri zatvaranju ovog skupa, Izvšni odbor Društva psihologa Srbije doneo je sledeće zaključke:


Na plenarnom Okruglom stolu na temu „Od nacrta do usvajanja standarda psihološke struke" učesnici su zaključili sledeće:

  • Neophodno je da se uspostave standardi psihološke prakse po delatnostima i pored standarda organizacija u kojima psiholozi rade, a koja propisuju nadležna ministarstva koja treba da uvažavaju predloge Društva psihologa Srbije.
  • Uspostavljanju standarda psihološke struke prethodi usvajanje Zakona o psihološkoj delatnosti, koji predviđa osnivanje Komore psihologa Srbije, što je preduslov za proceduru usaglašavanja sa EuroPsy sertifikatom.

Sa plenarne rasprave o Društvenom karakteru stanovništva Srbije proizašao je predlog, da Društvo psihologa Srbije treba da inicira istraživanja psihološkog stanja nacije, radi otklanjanja faktora rizika za zdravlje stanovništva.

Na plenarnom okruglom stolu "Pristup institucionalnoj zaštiti psihologa i psihologije" zaključeno je da treba:

  • Ostvarivati čvršću saradnju sa nadležnim ministarstvima za različite delatnosti u kojima psiholozi rade u cilju dosledne primene važeće zakonske regulative  i istovremeno, uticati na donošenje novih propisa za regulisanje statusa psihologa u institucijama u kojima rade.

Na okruglom stolu gde se promovisala nova uređivačka politika časopisa "Psihologija" data je podrška novoj uređivačkoj politici, sa naglaskom da se ona oslanja na predhodnu uređivačku koncepciju, u cilju nastavka rada na podizanju kvaliteteta sadržaja radova, radi opstanka časopisa na SCI-listi.

Na Okruglom stolu "Mladi i zdravi stilovi života" osnovana je nova Sekcija za prevenciju bolesti zavisnosti. To je ujedno prvi put da je, na  Saboru psihologa Srbije, osnovana nova sekcija Društva psihologa Srbije.

Sa Okruglog stola "Školski psiholozi- pogled u budućnost" proistekao je predlog da se ubrza izrada Nacrta pravilnika o radu stručnih saradnika u školama i da se u taj postupak uključe matične sekcije i podružnice Društva psihologa Srbije.

Na Okruglom stolu "Profesionalni identitet - stanje i perspective psihologije rada" preporučeno je da se ostvare uslovi da se uveća učešće psihologa radi intenzivnijeg rada na očuvanju profesionalnog identiteta.

Navedeni zaključci sa plenarnih i drugih okruglih stolova ukazuju na neophodno formiranje Komore psihologa Srbije koja treba da podrži i stvori uslove za očuvanje profesionalnog identiteta psihologa.


Društvo psihologa Srbije

Napomena: dopis sa zaključcima sa održanog naučno-stručnog skupa psihologa upućen je svim nadležnim ministarstvima u Srbiji

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Na mreži

Ko je na mreži: 390 gostiju i nema prijavljenih članova

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović