Saradnja

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)
obuka-vp-1
Odlično - bila bi jedna reč pomoću koje bi mogli sasvim kratko da opišemo obuku za test Velikih pet plus dva, koju je Centar za primenjenu psihologiju realizovao u subotu 2.10.2010. godine u prostorijama Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Bogat i dobro koncipiran program obuke izveli su za učesnike autori testa, naše cenjene kolege sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, prof. dr Snežana Smederevac, prof. dr Dušanka Mitrović i mr Petar Čolović.

obuka-vp-3


Da nije reč samo o subjektivnoj proceni, govore i ocene naših kolega-učesnika na skali od 1 do 5:
-        prezentacija upitnika mi je bila jasna i razumljiva, 4.5
-        prezentacija mi je bila korisna, 4.71
-        na prezentaciji sam saznao-la neke nove činjenice u vezi sa procenom ličnosti, 4
-        smatram da je upitnik Velikih pet plus dva veoma koristan za psihološku praksu, 4.29
-        ovakve vrste stručnih prezentacija bi trebalo češće organizovati, 4.87

obuka-vp-2 obuka-vp-4

Na pitanje koje su dobre strane upitnika Velikih pet plus dva, učesnici su odgovorili:
-         veliki izbor skala koje opisuju ispitanika
-         instrument je prilagođen našoj populaciji
-         praktičan
-         koristan
-         funkcionalan
-         jednostavan
-         razumljiv za klijente
-         legalan
-         sveobuhvatniji je od drugih instrumenata
-         dobro je što ima subskale
-         savremen i
-         ima dobre psihometrijske karakteristike.

Možemo reći da ova obuka na jedan sistematičan način učesnika vodi od osnovnih teorijskih postavki i modela u ispitivanju ličnosti, do sasvim praktičnih saveta i instrukcija kada reč o praktičnoj primeni testa VP+2.

Značajan prostor u obuci posvećen je i samoj interpretaciji rezultata na ovom testu ličnosti. Sve dimenzije, odnosno skale i subskale, predstavljenje su uz poseban osvrti na značenje skorova, naročito ekstremnih. Potom, bilo je reči o značaju procene ličnosti u radnom okruženju, posebno kada želimo da znamo kako osobine ličnosti utiču na zadovoljstvo poslom i radnu efikasnost zaposlenih. Takodje, o interpretaciji rezultata govorilo se i u kliničkom kontekstu, uz napomenu da test nije dijagnostički i da na osnovu njega ne bi trebalo izvoditi olake klasifikacije u proceni poremećaja ličnosti.

Detaljne instrukcije date su u vezi sa zadavanjem i skorovanjem testa, uz slikoviti prikaz i samog programa za elektronsku obradu rezultata.

U završnom delu obuke polaznici su imali priliku da nešto više saznaju o problemu predstavljanja kandidata u socijalno poželjnom svetlu i načinu kako se ta tendencija može detektovati na osnovu rezultata na profilu.

Kao zaključak, reći ćemo da obuka ima za cilj, pored opšteg upoznavanja sa instrumentom i, podizanje objektivnosti merenja i ocenjivanja na viši nivo, prvenstveno njegovom ujednačenom primenom, što će na kraju rezultirati i valjanom psihološkom procenom.

Podsetili bi, da su prema novoj koncepciji Centra, svi korisnici testa Velikih pet plus dva u obavezi da prođu ovu jednodnevnu obuku u trajanju od 7 radnih sati.
Takođe, pozivamo sve kolege da primenom samo licenciranih primeraka testova pomognu u njihovoj zaštiti, ali i u unapređenju psihološke struke u praksi.

Zadovoljstvo nam što je prva grupa uspešno prošla obuku i to u sastavu:
Marijeta Špadijer
Jelena Malinić
Sanja Bratina
Anetta Der Radivojević
Milica Nikolić
Anuška Gece
Ivana Stupar
Ivan Raicki
Milica Savić
Aida Zonjić
Violeta Ilinčić
Olivera Mihić
Iboja Gera
Milanko Jević

pripremila: Nataša Barišić Ciganović, psiholog - stručni saradnik

NAPOMENA: naredna obuka održaće se 20.11.2010.

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Na mreži

Ko je na mreži: 239 gostiju i nema prijavljenih članova

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović