Saradnja

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)


IZVE
Š
TAJ
Izborne komisije sa Izborne Skup
štine Društva psihologa Srbije

održane 19.03.2011.

Skupštini prisustvuje 37 delagata od ukupno 47 delegata.
Glasalo je 37 delagata.

1. IZBOR PREDSEDNIKA DPS:

Kandidati su dobili sledeći broj glasova:
1. ALEKSANDAR MILOJEVIĆ, 13 gl.
2. ALEKSANDAR BAUCAL, 23 gl.

Nevažećih listića 1
Neupotrebljenih listića 10

Prema tome, ALEKSANDAR BAUCAL je novi Predsednik Društva psihologa Srbije.


2. IZBOR PREDSEDNIKA IZVRŠNOG ODBORA DPS:

Kandidati su dobili sledeći broj glasova:
1. ŽAKLINA ĐURIĆ, 13 gl.

2. BRANKA TIŠMA, 24 gl.

Nevažećih listića 0
Neupotrebljenih listića 10

Prema tome, BRANKA TIŠMA je novi Predsednik Izvršnog odbora DPS.


3. IZBOR ČLANOVA IZVRŠNOG ODBORA DPS:

Kandidati su dobili sledeći broj glasova:
1.      PETAR MITIĆ, 27 gl.

2.      RADMILA KORICA TOŠOVIĆ, 27 gl.

3.      BRANISLAV STRAHINIĆ, 26 gl.

4.      MARINA PAVLOVIĆ , 25 gl.

5.      ZORAN SLAVKOVIĆ, 24 gl.

6.      BRANKA FUNDUK, 24 gl.

7.      KATICA MLADINIĆ, 23 gl.

8.      IVANA LEPOSAVIĆ, 23 gl.

9.      VESNA ČORTO, 22 gl.

10.    ALEKSANDRA TADIĆ, 20 gl.

Kandidat VESNA JANJEVIĆ POPOVIĆ dobila je 19 glasova.

Nevažećih listića 0
Neupotrebljenih listića 10

Prema tome Izvršni odbor čini prvih 10 kandidata iz izveštaja Izborne komisije.


4. IZBOR PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA:
Kandidat SVETLANA MILANOVIĆ dobila je 35 glasa.

Nevažećih listića 2
Neupotrebljenih listića 12

Prema tome, SVETLANA MILANOVIĆ je novi Predsednik Nadzornog odbora Društva psihologa Srbije.

 

5. IZBOR ČLANOVA NADZORNOG ODBORA:
Kandidati su dobili sledeći broj glasova:

ČLANOVI
1.  LJILJANA TRLAJA, 26 gl.

2.  GORDANA LAZIĆ, 25 gl.

ZAMENE
3.   VANJA SIMOVIĆ, 20 gl.

4.   MILJA KRIVOKUĆA, 19 gl.

Nevažećih listića 3
Neupotrebljenih listića 10

Prema tome, članovi Nadzornog odbora Društva psihologa Srbije su LJALJANA TRLAJA I GORDANA LAZIĆ, a zamene VANJA SIMOVIĆ I MILJA KRIVOKUĆA.


6. IZBOR PREDSEDNIKA SUDA ČASTI:
Kandidat DOBRIVOJE RADOVANOVIĆ  dobio je 33 glasa.

Nevažećih listića 4
Neupotrebljenih listića 10

Prema tome, DOBRIVOJE RADOVANOVIĆ je novi Predsednik Suda časti Društva psihologa Srbije.


7. IZBOR ČLANOVA SUDA ČASTI:
Kandidati su dobili sledeći broj glasova:

1.      DAG KOLAREVIĆ, 26 gl.
2.      ANUŠKA GECE, 22 gl.

ZAMENE
3.    NEVENA LOVRINČEVIĆ, 21 gl.

4.    GORAN KLIČKOVIĆ, 18 gl.

Kandidat SMILJANA VUJADINOVIĆ dobila je 14 glasova.

Nevažećih listića 0
Neupotrebljenih listića 10

Prema tome Sud časti čine prva 4 kandidata iz izveštaja Izborne komisije.


8.
IZBOR PREDSEDNIKA ETIČKOG ODBORA:

Kandidat JOVAN MIRIĆ  dobio je 34 glasa.

Nevažećih listića              3
Neupotrebljenih listića    10

Prema tome, JOVAN MIRIĆ je novi Predsednik Odbora za etička pitanja Društva psihologa Srbije.


9.
IZBOR ČLANOVA ETIČKOG ODBORA:

Kandidati su dobili sledeći broj glasova:

1.  PRVOSLAV S. PLAVIŠIĆ, 34 gl.
2.  SANDRA ILIĆ-ĐURIĆ, 26 gl.
3.  LJILJANA MIHIĆ, 25 gl.
4.  IVANA PERUNIČIĆ, 25 gl.
5.  SNEŽANA STOJILJKOVIĆ, 24 gl.
6.  NIKOLA PETROVIĆ, 23 gl.a

Nevažećih listića 1
Neupotrebljenih listića 10

Prema tome, članovi Odbora za etička pitanja Društva psihologa Srbije su navedenih šest kandidata u izveštaju Izborne komisije.


10. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA PRIMENJENU PSIHOLOGIJU:
Kandidati su dobili sledeći broj glasova:

1.         MILAN TODOROVIĆ, 34 gl.
2.         VERA KONDIĆ, 28 gl.
3.         SNEŽANA SMEDEREVAC, 27 gl.
4.         ALEKSANDAR DIMITRIJEVIĆ, 25 gl.
5.         BILJANA LAJOVIĆ, 23 gl.
6.         SNEŽANA MILUTINOVIĆ, 21 gl.
7.         VIŠNJA HELAJZEN, 18 gl.
8.         MILANKO JEVIĆ, 18 gl.
9.         DOBRIVOJE MIHAJLOVIĆ, 14 gl.
10.     SPOMENKA ĆIRIĆ JANKOVIĆ, 10 gl.

Nevažećih listića 0
Neupotrebljenih listića 10

Ponovljenim glasanjem 30 delegata se izjašnjavalo za izbor između dva kandidata sa istim brojem glasova.
Rezultat je sledeći.
VIŠNJA HELAJZEN,11 gl.
MILANKO JEVIĆ, 19  gl.

Prema tome Upravni odbor čini sledećih 7 kandidata:
MILAN TODOROVIĆ,
VERA KONDIĆ,
SNEŽANA SMEDEREVAC,
ALEKSANDAR DIMITRIJEVIĆ,
BILJANA LAJOVIĆ,
SNEŽANA MILUTINOVIĆ
MILANKO JEVIĆ.


IZBORNA KOMISIJA:

1. Nataša Barišić Ciganović, predsednik
2. Duško Babić, član

3. Emilija Marković, član

U Beogradu, 19.03.2011. god.

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Na mreži

Ko je na mreži: 275 gostiju i nema prijavljenih članova

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović