Saradnja

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

NADZORNI ODBOR
DRUŠTVA PSIHOLOGA SRBIJE

GODIŠNJI IZVEŠTAJ
2010. godina

Nadzorni odbor u protekloj 2010. godini radio je u sledećem sastavu:
Žaklina Đurić, predsednik

Milja Krivokuća, član

Ljiljana Trlaja, član- zamena

Gordana Lazić, član
Vanja Simović, član - zamena

U toku protekle godine Nadzorni odbor se sastao dva  puta uz češće konsultacije koje su se obavljale telefonskim putem. Predsednik Nadzornog odbora redovno i permanentno je učestvovala i prisustvovala sednicama Izvršnog odbora DPS, Upravnog odbora DPS i drugim povremenim i privremenim formiranim telima koji su imali za cilj rešavanje značajnih problema ili pitanja vezanim za funkcionisanje DPS-e. Pored toga predsednik Nadzornog odbora je imala mogućnost da prisustvuje i prati značajna zbivanja vezana za rad svih organa i tela DPS i/ili o tome bude informisana na adekvatan način.

U skladu sa Pravilnikom o radu, Nadzorni odbor Društva psihologa Srbije , a shodno Zakonu o privrednim subjektima, podnosi svoj Izveštaj o radu za 2010. godinu koji je rezultat radnih aktivnosti predsednika i članova i rasponu između dve Skupštine DPS.

Rad Nadzornog odbora sadržao je sledeće aktivnosti:

1.     Praćenje i analiziranje rada:

-         Izvršnog odbora DPS u 2010.

-         Upravnog odbora CPP u 2010.

-         CPP u 2010. godini

-         Sabora psihologa i aktivnosti vezanih za Sabor psihologa

-         Komisija za dodelu godišnjih nagrada i rada Sekretarijata

-         Sekcija i podružnica DPS

-         Suda časti

2.     Aktivnosti pojedinih organa i tela DPS vezane za primenu, promenu i izradu pravilnika, Nacrta Zakona o psihološkoj delatnosti,  poslovnika, Statuta DPS i ostalih pravnih akata

3.     Praćenje i analiziranje rada DPS u javnosti (informativna delatnost, edukativna delatnost, izdavačka delatnost, učešće na manifestacijama i događanjima značajnih za širu javnost, ali i za psihološku struku)

4.        Praćenje i analiziranje dogovora o osnivanju Psihološke komore

5.       Druga pitanja i probleme vezane za psihološku nauku i struku


Opšti zaključak:

Praćenje redovno podnošenih izveštaja o finansijskom poslovanju DPS i CPP ukazuju na pozitivno poslovanje i racionalno raspolaganje postojećih sredstva  uz sugestiju daljeg napredovanja, a u cilju pospešivanja celokupnog rada DPS.

Svi organi, odnosno tela DPS bavili su se pokretanjem, realizacijom značajnih tema i suštinskih pitanja korisnih za rad sa ciljem unapređenja psihološke struke.

Zakonske obaveze, odredbe i prava poštovana su u radu (od strane svih organa DPS) usaglašavajući se sa obavezujućim pravnim aktima.

Nadzorni odbor radio je regularno u okviru svojih Statutom određenih nadležnosti i obaveza. Poboljšanje rada Nadzornog odbora, kao i ostalih organa i tela DPS treba da se sastoji, između ostalog, u većem uključivanju i angažovanju svih članova koji će svojim radom doprineti još kvalitetnijem radu od postojećeg.

Pohvala Izvršnom odboru DPS, kao i DPS i CPP na izuzetnoj saradnji sa Nadzornim odborom koja se može definisati kao efikasna, kvalitetna i stalna uz sugestiju poboljšanja interne komunikacije angažovanih članova DPS, a po potrebi.

Jedna sugestija Nadzornog odbora odnosi se na bližu i kvalitetniju informisanost u cilju rešavanja pitanja u vezi sa prodajom i distribucijom psiholoških testova nepsiholozima i psiholozima (koji su tu diplomu stekli ali se usled nivoa školovanja i mesta istog ne tretiraju kao diplomirani), kao i obučavanje istih. Članovi Nadzornog odbora smatraju da je to u interesu struke i u cilju zaštite psihološke struke što je ove godine i bila česta tema podstaknuta dešavanjima u praksi.

U ime Nadzornog odbora i u lično ime zahvaljujem Društvu psihologa Srbije, Izvršnom odboru i CPP-u, Upravnom odboru CPP i predsedniku DPS na izuzetnoj saradnji, dobroj volji i kvalitetnoj komunikaciji što je i dovoljan razlog za opstajanje naše struke na zavidnom nivou.


Društvo psihologa Srbije

Beograd, 10.02.2010.                               Predsednik Nadzornog odbora

Žaklina Đurić
Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Na mreži

Ko je na mreži: 650 gostiju i nema prijavljenih članova

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović