Saradnja

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

NACRT

Na osnovu člana 61. Statuta Društva psihologa Srbije, Skupština Društva psihologa Srbije na Skupštini održanoj ___________ godine donosi

POSLOVNIK  O  RADU

ODBORA  ZA  ETIČKA  PITANJA  PSIHOLOGA


Član  1.

Odbor  za  etička  pitanja  psihologa  Srbije ( u nastravku: Odbor) ima  sedam

članova, koje imenuje Skupština Društva  psihologa Srbije ( u nastavku: DPS).

Skupština DPS  bira predsednika Odbora.

Predsednik ima zamenika, kojeg bira Odbor na konstitutivnoj sednici.


Član  2.

Članstvo  u  Odboru  prestaje  podnošenjem  ostavke, neopravdanim  izostajanjem  u  radu  sednica  Odbora  više  od  tri  puta  uzastopno,  neinteresovanjem   za  rad  Odbora i neizvršavanjem prihvaćenih obaveza, bez opravdanog razloga.

U takvim slučajevima odbor ima pravo i dužnost da kooptira nove članove, koje verifikuje Skupština DPS na prvoj sednici.


Član  3.

Sednice  Odbora  održavaju  se  jednom  u  četri  meseca,  po  potrebi  i  češće.

Sednice  saziva  i  vodi  predsednik  Odbora, a u  slučaju  njegovog odsustvovanja duže  od  tri  meseca,  zamenik  predsednika.

Poziv  na  sednicu  upućuje  se  najmanje  sedam   dana  pre  njenog  održavanja.

Uz  poziv  na  sednicu  dostavlja se predlog  dnevnog  reda, zapisnik sa prethodne sednice Odbora   i  neophodan prateći  materijal  uz  svaku  tačku  dnevnog  reda.

Član  4.

Na  sednici  se  vodi  zapisnik,  koji  se  usvaja  na  prvoj  narednoj  sednici  Odbora.

Zapisnici  i  svi  prateći  materijali  sa  sednica  Odbora  odlažu  se u  posebnu  fasciklu   i  čuvaju  u DPS kao  trajan  materijal  za  arhiviranje.


Član  5.

Odbor  dostavlja  Skupštini  DPS  izveštaj  o  svom  radu godišnje i  na kraju mandata.


Član  6.

Ovaj  Poslovnik  stupa  na  snagu  danom  usvajanja  na  sednici  na Skupštine DPS.


Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Na mreži

Ko je na mreži: 405 gostiju i nema prijavljenih članova

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović