Saradnja

 logonovi3

 • Serbian Language
 • English (UK)

IO DPS će se angažovati na sprovođenju programa rada predsednika DPS, Aleksandra Baucala, a koji se odnose na Glavne pravce razvoja  DPS za period 2011 - 2015. god., sadržane u strateškim ciljevima: proširivanje članstva, razvoja sistema profesionalne podrške, bolje i preciznije regulisanje profesije i povezivanje sa evropskim i drugim asocijacijma.

U skladu sa statutarnim obavezama i ovlašćenjima IO će se posebno angažovati na:

 1. Izradi i realizaciji programa rada za 2011. godinu
 2. Izradi plana Finansijskog poslovanja DPS za 2011. god. i praćenju njegove realizacije
 3. Aktivnostima na povećanju broja članova DPS (sekcije, podružnice, fakulteti, marketing, pogodnosti u organizaciji edukativnih seminara i kupovini knjiga i testova za članove DPS, tehnička podrška za rad sekcija i podružnica preko sajta, formalizovanje grupa koje imaju potrebe da se udružuju i sarađuju  preko sajta, otvaranje mogućnosti rada sekcija uz korišćenje novih komunikacionih kanala)
 4. Koordinaciji, podršci i osnaživanju rada sekcija i podružnica, analiza njihovog delovanja i utvrđivanje potreba članstva (izrada kartica DPS, izdavanje sertifikata za članstvo i za predsednike sekcija i podružnica i drugi vidovi vrednovanja aktivnih članova  u svojim sredinama i DPS koji mogu doprineti stručnom napredovanju)
 5. Praćenju rada odbora i komisija  DPS u cilju unapređivanja rada u pojedinim oblastima delatnosti IO DPS
 6. Organizovanju i održavanju Sabora psihologa 2011.god.
 7. Rešavanju finansijske krize izdavanja časopisa „Psihologija"
 8. Uređivačkoj koncepciji  „Psiholoških novina" i usklađivanju smernica za uređivanje novina sa osnovnom funkcijom novina
 9. Organizovanju tribina
 10. Normativnoj delatnosti i izradi nedostajućih pravilnika i poslovnika (Poslovnik o radu Programskog i Organizacionog programa Sabora, Poslovnik o radu tribina, Poslovnik web prezentacije društva, Statut CPP, Poslovnik o radu Upravnog odbora)
 11. Organizovanju i održavanju godišnje Skupštine DPS
 12. Saradnji sa Društvom psihologa Republike Srpske
 13. Saradnji sa međunarodnim psihološkim asocijacijama
 14. Praćenju rada i saradnji sa CPP-om
 15. Saradnji sa medijima
 16. Pripremama za obeležavanje jubileja DPS (60 godina rada, 1953-2013)
 17. Otvaranju mogućnosti za primenu testova na drugim jezicima i uređivanje odnosa o njihovom korišćenju na drugim govornim prostorima

Ovaj program treba smatrati otvorenim za sve nove korisne inicijative koje mogu obogatiti i unaprediti strukovno udruženje.


Branka Tišma

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Na mreži

Ko je na mreži: 550 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović