Saradnja

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

Plenarno predavanje na temu „Čovek kao animal symbolicum: novi uvidi" održaće


Prof. dr Ivan Ivićivic
Univerzitet u Beogradu, Srbija

Prof. dr Ivan Ivić je penzionisani profesor. Od 1960. do 2002. predavao je na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Specijalizaciju je završio kod Žana Pijažea na Institutu "J. J. Rousseau" u Ženevi, 1971. godine.  Bio je rukovodilac mnogih naučnih projekata. Član je UNESCO-ve međunarodne grupe stručnjaka za evaluaciju obrazovanja. Predsednik je, i jedan od osnivača Obrazovnog foruma (NVO i "Think Tank" u oblasti obrazovanja u Srbiji). Bio je osnivač i glavni urednik časopisa "Psihologija" Društva psihologa Srbije od 1967. do 1969. godine. Dobitnik je Nagrade grada Beograda za oblast obrazovanja 2009. godine, francuskog odlikovanja "Chevalier des Palmes Academiques", 2003. godine, medalje "Jacob Gogebashvili" Tbilisija 1999. godine i mnogih drugih priznanja. Profesor Ivić je objavio osam knjiga i autor je više od stotinu članaka u domaćim i stranim naučnim časopisima.

 

 

Čovek kako animal symbolicum: novi uvidi
Ivan Ivić
Univerzitet u Beogradu, Srbija
            Izlaganje se bavi problemima simboličkih sposobnosti čoveka i njihovog razvoja. U izlaganju će biti rezimirani osnovni nalazi iz autorove knjige Čovek kao animal symbolicum, biće data sažeta analiza o valjanosti zaključaka koji su u toj knjizi izvdeneni i biće izloženi neka najopštija nova saznanja o prirodi i razvoju simboličkih sposobnosti u ontogenezi.
            Simbolička funkcija (tj. sposobnost stvaranja i korišćenja simbola, simboličkih sistema i simboličkih realnosti) je ključna karakteristika ljudske vrste. Razlikovanje simboličkih (semiotičkih) od nesimboličkih (nesemiotičkih) ponašanja ima veliku heurističku vrednost i zato je neophodno dalje preciziranje tih razlika. Pojmovno razlikovanje simboličkih sposobnosti  kao šire kategorije (koja uključuje i ikonička i gestovna semiotička sredstva) od jezičkih sposobnosti je veoma važan instrument za analizu razvoja simboličke funkcije i u ontogenezi i u antropogenezi. Definisanje simbiličkih sposobnsti na tri nivoa (nivo pojedinačnih simbola, nivo simboličkih sistema i nivo simboličkih realnosti) je od posebnog značaja za analizu i prirode simboličkih sposobnosti i njihovog razvoja i u ontogenezi i u antropogenezi.
            U vremenu posle objavljivanja knjige Čovek kao animal symbolicum najveća otkrića se odnose na uslove nastanka i razvoja simboličke funkcije. Do tih otkrića je došlo zbog plodne saradnje psiholoških (pre svega, razvojno-psholoških), neuropsiholoških, evolucionih i genetičkih istraživanja. Novi uvidi pokazuju da je za razvoj simboličke funkcije od suštinskog značaja život u socijalnoj grupi, socijalna interakcija i selektivni pritisci u pravcu jačanja socijalnih sposobnosti i socijalne interakcije i komunikacije. Ta istraživanja kulminiraju u definisanju pojma socijalnog mozga kao jednog od rezultata evolucije čoveka. Na taj način ideja Vigotskog da je simbolička funkcija most izmedju biologije i istorije dobija puni smisao.
            Ta otkrića, i posebno otkriće socijalnog mozga, su s jedne strane potvrda valjanosti razvojno-psiholoških istraživanja u svetlosti teorije Vigotskog o ontogenezi simboličke fukcije, a s druge strane otvaraju nove mogućnosti za ontogenetska istraživanja simboličke funkcije. Zauzvrat, saznanja o ontogenezi simboličke funkcije daju mogućnost iza bolje razumevanje razvoja simboličkih sposobnosti u antropogenezi i omogućavaju izvesne ekstrapolacije o tom razvoju.

 

Biografija

ACADEMIC TRAINING

1976Ph.D. in Psychology
Dissertation: "Origin and Development of the Symbolic Function in Children"
University of Belgrade (Serbia), Department of Psychology

1955                                                       
BA in Psychology
University of Belgrade (Serbia), Department of Psychology


ADDITIONAL TRAINING

1971                                                      
Specialized training with J. Piaget
Institute "J. J. Rousseau", Geneva (Switzerland)

1963/64                    
Centre Europeen, Nancy (France)


ACADEMIC APPOINTMENTS

2002-present         
Professor (retired)
University of Belgrade, Department of Psychology

1987-2002                                    
Full professor, course in Developmental Psychology
University of Belgrade, Department of Psychology

1991-1992                                    
Director of the Center for Research and Development of the University University of Belgrade

1989-1991                                    
Chairman of the Department of Psychology
University of Belgrade

1976-1986                                    
Director of Institute for Psychology
University of Belgrade

1976-1987                                    
Associate professor, course in Developmental Psychology
University of Belgrade, Department of Psychology

1960-1976                                    
Teaching assistant, course in Developmental Psychology
University of Belgrade, Department of Psychology


LEADERSHIP ACTIVITIES

2011
Ivic I., Pesikan A.and Jankov R.: Situation analyses of the school network,human resources and education statistics: results and recommendations (DILSproject of WB)

2009/2010
Head of  working group and first author of the strategic document fordevelopment of the pre-university education from 2010 to 2020 (Education in Srebia: how to reach better results,adopted by National council for education)

2006
Ivic, I.: Education Feforms in Republic of Serbia (document prepared forUnesco)

2004 - present
Member of Unesco International Peer Group Review inEducational Evaluation

2002- present                  
President of the NGO "Friends of the Children of Serbia (NGO for protection of child rights)

2002 - present                
Member of the Concil for Child Right  of the Government of the Republic of Serbia and Head of the Working Group  of This Concil which prepared National Plan of Action for Children in Serbia

2000-present          
President and one of the founders of the Education Forum (a NGO and a "Think Tank" in the field of education in Serbia)

2000-2001             
Coordinator (with S. Marojevic - Unicef and V. Chinapah - Unesco) of the major project on the evaluation of the education system in FRY (results published in: Comprehensive Analyses of the System of the Primary Education in FR Yugoslavia, Unicef, Belgrade). This project included also evaluation of the student achievements in many school subjects.

1998-2000                     
Consultant of the Georgian Ministry of Education (Report: Ivan Ivic & Ana Pesikan: "ECD & Primary Education: Consultancy Report", Unicef - Georgia Country Office, Tbilisi 1998)

2002                              
Bogojevic, A.,Ivic, I. and Karapandza, R.: Optimization of the school Network in Serbia, Unicef and Education forum, Belgrade

1995-2000                                    
Head of the Unicef project "Active Learning" implemented in schools in Serbia, Montenegro and Georgia

1994/96 and 2001/03
Consultant for Education in Unicef, Belgrade Office

1992/93                    
Federal minister for Education and Culture, Federal Republic of  Yugoslavia

1992                                                      
High level expert in CERI/OECD (Project: International Indicators in Education-INES)

1985-1991              
Representative of former Yugoslavia in Education Committee, OECD

1984-1989              
Head of the international project "Belgrade-OMEP Project on Traditional Children Games ", OMEP-UNESCO

1976-2003                                    
Head of numerous research projects supported by Ministry for Science and Technology of Serbia

1967-69
Founder and Editor in chief of scientific journal "Psihologija", SerbianPsychological Association


AWARDS AND HONORs

2008
Аward of the City of Belgrade for best book in education ( Ivic,I., Pesikan A. and Antic S.: GUIDE FOR GOOD TEXTBOOK, Platoneum, Novi Sad)

2003                        
French decoration "Chevalier des Palmes Academiques"

1999                              
Medal "Jacob Gogebashvili" (Highest National Decoration of Georgia in the field of Education), Tbilisi

1985                     
Decoration by President of former Yugoslavia for scientific activities in the field of school textbooks

1977 and 1989                 
Awards for Scientific Contribution of the Serbian Psychological Association

1976                                                       
Award of the City of Belgrade for best scientific publication in social sciences


SELECTED BIBLIOGRAPHY

Books

2002                                                       
"Active Learning 2" (in Serbian and English)

1985                                                      
"Traditional Children Games and Children of Today" (in English)

1984/1988             
"Education of Young Children"(in Serbian)

1978/1987             
"Man as Animal Symbolicum" (in Serbian)

1976/1985             
"Development and Measurement of Intelligence" (two volumes, in Serbian)

2006                             
"Education Reforms in the Republic of Serbia" (in framework of the Unesco Program Monitoring and Evaluation of the EFA Implementation, Unesco Paris)

2008
Guide for good textbooks - with Ana Pesikan and Slobodanka Antic (inSerbian), Platoneum, Novi Sad

2008                             
Ivic, I. et al: Student centred teaching (Active learning at Faculty of Agriculure) (in Serbian)


Author of more than 100 professional papers (in national and international journals)

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Na mreži

Ko je na mreži: 129 gostiju i nema prijavljenih članova

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović