Saradnja

 logonovi3

 • Serbian Language
 • English (UK)


u pripremi


Osecaj-i-meraOSEĆAJ I MERA
O psihofizičkim osnovima saznanja

autor Predrag Ognjenović

Knjiga je 1977. godine dobila nagradu Dr Borislav Stevanović, koju Društvo psihologa Srbije dodeljuje za naučni doprinos razvoju psihologije u Srbiji. Rad na ovoj knjizi oslanjao se na određene koncepte kognitivne psihologije, pa je razložno da se i čitalac o tome informiše. Reč je o shvatanju kognicije, percepcije kao vrste kognicije i čitanja kao vrste percepcije u svetlu Aktivističke teorije. Po tom shvatanju čitalac aktivno radi na tekstu i onda kada je ubeđen da mu se samo oči kreću po redovima slova. Taj "rad" može biti veći ili manji - ja se zalažem za to da on bude veći kada se čita ovako složena i inspirativna materija.


EmpiriocentricnaEMPIRIOCENTRIČNA ILI TESTIMENTALNA PERSPEKTIVA U PSIHOLOGIJI - u pripremi
autor Josip Berger

Knjiga sa sastoji od velikog broja manjih poglavlja koja se bave različitim temama. Sve te male celine se zbrajaju u jednu veliku celinu čija je tema određena naslovom knjige, a koja se dotiče identiteta psihologije i psihologa, njenoj i njihovoj društvenoj ulozi, pisanoj u maniru i diskursu filozofije psihološke nauke. U knjizi je na neuobičajen način prikazano iskustvo profesora Bergera koji je punih 50 godina stvarao ono što je klinička psihologija danas.afektivna-vezanostAFEKTIVNO VEZIVANJE I PORODIČNI ODNOSI

Razvoj i značaj
autori Tatjana Stefanović-Stanojević, Ivana Mihić i Nataša Hanak

Monografija obrađuje danas popularnu temu afektivne vezanosti. Nastala je kao proizvod povezivanja oblasti naučnog interesovanja i istraživačkog rada tri renomirane autorke iz ove oblasti. Knjiga obuhvata nekoliko tema relevantnih za oblast ispitivanja odnosa porodične interakcije i afektivne vezanosti, istovremeno bazičnih ali i savremenih koje su polje interesovanja samih autorki. Tekstovi su zasnovani na relevantnoj i savremenoj literaturi, kliničkoj praksi i novijim podacima istraživanja sprovedenih kod nas. Znalački odabranim temama autorke ukazuju na značaj sistematskog pristupa porodičnim odnosima i ispitivanja složenih relacija koje postoje između porodičnih odnosa i kvaliteta afektivne vezanosti.

 

mipMETODE ISTRAŽIVANJA PONAŠANJA
autor prof. Dr Stanislav Fajgelj
V dopunjeno izdanje

...Većina poglavlja je prošla kroz manje ili veće izmene. Mnoga poglavlja su pretrpela izmene zbog toga što sam proteklih godina promenio način gledanja na njihovu problematiku ili što stari način gledanja nije izdržao „probu vremena”. To se, na prvom mestu, odnosi na glavu o teoriji merenja, koja je napisana ispočetka, a u nešto manjoj meri i na glavu o „epistemologiji”. Iz istih razloga su izmene, u manjoj meri, pretrpela po­glavlja o tome na osnovu čega se vrše izbori, o varijabli (tipovi povezanosti vari­jabli, nezavisne i zavisne, jedinice posmatranja-jedinice analize), o pojmovima-kons­truk­tima i o uzročnosti („eufemizmi”, tipo­vi uzroka, SEM). Izmene u tim poglavljima, su naravno, uslovile dalje izmene u većini osta­lih poglavlja.

Izmene su načinjene i u drugim poglavljima, tabelama i grafikonima...


još par dobrih objavljenih naslova...

 • procena-psiholoskih-fenomenaPROCENA PSIHOLOŠKIH I PSIHOPATOLOŠKIH FENOMENA
  urednici: Mikloš Biro, Snežana Smederevac i Zdenka Novović

  Publikacija sadrži 15 skala procene istog broja psihosocijalnih fenomena koji su uspešno definisani kao posebne psihološke skale. Svi instrumenti prikazani su po istoj šemi: posle kraćeg i uvek dobro osmišljenog teorijskog uvoda opisuje se način nastanka instrumenta i navode odlike ispitivanog uzorka; slede prikaz distribucije i osnovnih parametara testa, rezultati ispitivanja pouzdanosti i valjanosti, opis faktorske strukture, norme testa i tumačenje rezultata sa navođenjem kritičnih skorova za diskriminaciju pojedinih kategorija ispitanika. Veliki doprinos svih autora skala je što su priredili norme za našu populaciju.

 • INSTRUMENTI PROCENE U SOCIJALNOJ ZAŠTITIInstrumenti procene
  Upitnici, skale i tehnike
  priređivači: Nevenka Žegarac i Tamara Džamonja Ignjatović

  Publikacija je produkt višegodišnjeg rada na razvoju standarda usluga u socijalnoj zaštiti. Nastala je sa namerom da doprinese stručnom osnaživanju profesionalaca za obavljanje savre­mene prakse. Izbor upitnika, skala i tehnika je sačinjen sa ciljem da omogući obuhvatnu procenu koja postaje osnov planiranja i pružanja usluga. Posebna pažnja je usmerena na uključivanje upitnika i tehnika koje doprinose aktivi­ranju i učešću korisnika i članova porodice u proceni. Veruje se da će prikazani instrumenti doprineti uređenju i standardizovanju prakse i sistematičnom prikupljanju podataka koji informišu praksu.

 • PRIRODA DECI PRIPOVEDA Priroda
  Upoznajmo prirodu kroz dramski metod
  autor Dušica Bojović


  Knjiga predstavlja bogat izvor originalnih ideja o tome kako mališane uvesti u čarobni svet nauke i prirodnih fenomena. Osnovu čini dramski metod i tehnike putem kojih deca u skladu sa svojim individualnim karakteristikama i interesovanjima otkrivaju, saznavaju, doživljavaju, tumače, isprobavaju, sagledavaju svet koji ih okružuje. Reč je o knjizi koja se neće samo čitati nego i primenjivati jer sadrži mnoštvo primera, predloga dramskih igara, interaktivnih priča i eksperimenata koji su prilagođeni uzrasnom nivou mališana. Stručno je zasnovana, pisana jasnim jezikom i primerena čitaocima kojima je namenjena.


Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Na mreži

Ko je na mreži: 414 gostiju i nema prijavljenih članova

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović