Saradnja

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

Upravni odbor Fondacije Profesor Borislav Lorenc, u skladu sa Statutom Fondacije, raspisuje 15. februara 2012.  

KONKURS za dodelu stipendija najboljim studentima za školsku 2012/2013

 

Stipendija

Fondacija dodeljuje stipendije u iznosu od 1.000 do 1.500 evra mesečno za troškove boravka i učestvovanja u nastavnim i istraživačkim programima  na inostranim fakultetima i drugim obrazovnim institucijama. 
Sredstva stipendije se mogu iskoristiti isključivo u svrhe pokrivanja troškova studijskog boravka na izabranom inostranom fakultetu/obrazovnoj instituciji za koji je odobrena stipendija (hrana, smeštaj i sl.), i to u roku od najmanje jednog a najviše tri meseca.


Uslovi za dobijanje stipendije

Pravo da se prijave na konkurs imaju studenti na završnoj godini osnovnih studija i studenti postdiplomskih studija psihologije i kognitivnih nauka sa svih univerziteta čije je osnivač Republika Srbija, čija prosečna ocena iz položenih ispita nije niža od 8,5. Priložena dokumentacija mora da sadrži sledeće:

1.      Prijava na konkurs
2.      Biografija kandidata sa bibliografijom, ukoliko je kandidat objavljivao radove
3.      Uverenje o položenim ispitima sa potvrdom o prosečnoj oceni tokom studiranja
4.      Preporuka mentora ili profesora sa matičnog fakulteta kandidata
5.      Razrađeni plan studijskog boravka za koji kandidat potražuje stipendiju zajedno sa podacima o:
-          instituciji na kojoj će se pohađati nastava / vršiti istraživanje
-          periodu pohađanja nastave (po semestrima) / istraživanja
-          proceni iznosa troškova nastave / istraživanja
6.      Preporuka mentora inostranog fakulteta / obrazovne institucije ili naučne / istraživačke institucije kojom se izražava spremnost za prihvatanje kandidata

Rok za podnošenje prijava na konkurs za dobijanje stipendije je od 1. marta 2012. do 30. juna 2012. Nepotpuna i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće biti razmatrana.

Za više informacija o postupku dodele stpendija kandidati mogu konsultovati Statut Fondacije na sajtu Fondacije www.fondacijalorenc.com


Potrebnu dokumentaciju dostaviti lično ili poštom na adresu:

Univerzitet u Beogradu, Filozoski fakultet, Fondacija Profesor Borislav Lorenc (kabinet 264), Čika Ljubina 18-20

ili putem e-maila:

adimitri@f.bg.ac.rs">adimitri@f.bg.ac.rsOdluka

Odluka o izabranim kandidatima za dodelu stipendije biće objavljena na oglasnoj tabli, na internet sajtu Filozofskog fakulteta u Beogradu i na internet sajtu Fondacije.


Osoba za kontakt i dodatne informacije:

Dr. Aleksandar Dimitrijević 

mail : adimitri@f.bg.ac.rs">adimitri@f.bg.ac.rs

Telefon: + 381 11 3206 155“

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Na mreži

Ko je na mreži: 154 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović