Saradnja

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

Komisija za primenu psiholoških mernih instrumenata, formirana od strane Izvršnog odbora Društva psihologa Srbije, a u sastavu Radmila Korica Tošović, predsednik, Nataša Barišić Ciganović, Branislav Strahinić i Ivana Leposavić, izradila je finalnu verziju predloga Pravilnika o standardima i procedurama izrade i upotrebe psiholoških mernih instrumenata.
Ovim pravilnikom će se u našoj zemlji ubuduće regulisati uslovi izrade, izdavanja, podaje i uopšte upotrebe psiholoških mernih instrumenata.

Takođe, putem njega definisaće se kategorije psiholoških mernih instrumenata, potom osnivanje, sastav i delokrug rada Komisije za psihološke merne instrumente, kao i  način čuvanja i zaštite psiholoških mernih instrumenata. Posebna pažnja prilikom njegove izrade posvećena je članu 22 kojim se bliže određuju pravila psihološkog testiranja a koja su u ovom dokumentu u potpunosti usaglašena sa standardima propisanim od strane Međunarodne komisije za testove  (INTERNATIONAL GUIDELINES FOR TEST USE - International Test Commission, 2000.).

Društvo psihologa Srbije donosi i predlaže psihološkoj javnosti ovaj pravilnik o psihološkim testovima rukovodeći se sledećim činjenicama:
-da je stručni rad psihologa veoma značajna delatnost od opšteg društvenog interesa;
-da psiholozi u svom radu moraju da se rukovode dobrobiti ljudi poštujući ljudska prava svih uključenih;
-da Kodeks etike psihologa Srbije predviđa definisanje standarda psihološke prakse;
-da je primena psiholoških mernih instrumenata osetljiva i izuzetno značajna delatnost psihologa;
-da psihološka praksa uključujući i psihološko testiranje mora da ima provereni nivo kvaliteta i da se stalno unapređuje kako u interesu korisnika tako i samih psihologa;
-da postoje primeri savremene i uspešne prakse u oblasti upotrebe psiholoških testova na nacionalnom i međunarodnom nivou
-da je Društvo psihologa Srbije kompetentno i referentno strukovno udruženje koje treba i može da definiše standarde i procedure upotrebe psiholoških mernih instrumenata

Podsećamo da je na Skupštini DPS održanoj marta meseca 2011. godine, prezentovana prva verzija Pravilnika, koja nije odmah i usvojena zbog određenog broja kritika i sugestija. Odlučeno je da se pokrene javna rasprava u okviru koje će se svim kolegama pružiti prilika da uzmu aktivno učešće u izradi ovog važnog dokumenta. Javna rasprava završena je na Saboru psihologa 2011. godine i to plenarnim okruglim stolom „Standardi i procedure upotrebe psiholoških mernih instrumenata“ na kojem su učestvovali Aleksandar Baucal, Jovan Mirić, Radmila Korica-Tošović, Branislav Strahinić, Vesna Gavrilov-Jerković, Vladimir Hedrih i Nataša Barišić Ciganović kao voditelj. Komisija je u pristiglim predlozima pronašla veliki broj konstruktivnih i korisnih zapažanja, uz pomoć kojih je potom uobličena i finalna verzija Pravilnika, koja se može pogledati na  internet stranici Društva psihologa Srbije. O ovoj verziji ponovo će se izjašnjavati delegati na godišnjoj Skupštini DPS, nakon čega slede procedure za njegovo usvajanje na nivou državnih ustanova i organa.

Radmila Korica Tošović i Nataša Barišić Ciganović

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Na mreži

Ko je na mreži: 578 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović