Saradnja

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

Standardi za dobijanje certifikata iz koučing psihologije Sekcije za psihoterapiju savetovanje i koučing
Društva Psihologa Srbije


Napomena: Standardi su usklađeni sa standardima Evropskog Saveta za Koučing i Mentorstvo i Udruženja za Psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije. Kandidati koji ispunjavaju dole navedene kriterijume mogu aplicirati za nacionalni certifikat iz koučinga UPSKS i biti članovi Evropskog udruženja za koučing.


Načini za dobijanje sertifikata akreditovanog kouča:

1. Na osnovu završene edukacije koja je akreditovana od Sekcije ili Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučning Srbije može se biti član na 4 nivoa:

I)    Life Kouč - početnik 16 časova edukacije, (izdaje se sertifikat o pohađanju od strane edukatora)
II)   Life Kouč - bazični nivo - ukupno 80 časova edukacije, 50 sati supervizirane prakse (može se dobiti sertifkat Sekcije i UPSKS o bazičnom nivou)
III)  Life Kouč - praktičar - ukupno 240 časova edukacije, 250 sati supervizirane prakse (može se dobiti sertifkat Sekcije i UPSKS o završenom nivou praktičara)
IV)  Life Kouč - profesionalni nivo - ukupno 450 časova edukacije, 450 sati supervizirane prakse (izdaje se nacionalni sertifikat UPSKS za profesionalni nivo)

Potrebni dokumenti za sertifikat profesionalnog nivoa:
-Diploma o završenim studijama psihologije
-Sertifikat o završenoj akreditovanoj edukaciji
-Preporuka mentora da ispunjava standarde edukacije Sekcije: 450 sati edukacije i 450 sati prakse za akreditovanog life kouč mastera.
(sa završenim nivoima I, II i III kandidat može biti pridruženi član UPSKS, a sa završenim IV nivoom punopravni član sa akreditacijom)

2.  Na osnovu boja sati sakupljenih na drugim edukacijama, radionicama, workshopovima iz oblasti koučinga koje su akreditovane od strane sekcije ili UPSKS

- Kandidati mogu aplicirati za nacionalnu licncu iz koučinga i sakupljanjem broja sati koji su predviđeni za svaki nivo i kroz razne oblike edukacija kao što su radionice, workshopovi, seminari...
- Ti kraći oblici edukacije moraju biti akreditovani od strane Sekcije ili UPSKS, ili (u slučaju da su neke od radionica kandidati pohađali u inostranstvu, ili da su ih pohađali ranije, pre nego što su autori i edukatori tih radionica mogli da ih akredituju preko UPSKS...), kandidati mogu podneti svoje sertifikate neakreditovanih oblika edukacije na procenu komisiji za koučing Sekcije ili UPSKS.. Komisija ima pravo da odluči o prihvatanju ili neprihvatanju tih oblika edukacije.
- Kandidati koji na ovaj način prikupe dovoljan broj sati edukacije moraju završiti bazični nivo neke od akreditovanih edukacija i imati superviziju praktičnog rada od strane  edukatora koji je akreditovao svoj koučing program (kompletnu edukaciju) i ima sertifikat akreditovanog life kouča.
- Pored dokaza o 450 sati edukacija iz koučinga, za dobijanje nacionalnog sertifikata, kandidati moraju imati i dokaz da su se 450 sati bavili koučingom (individualno ili držeći radionice, koučing grupe, edukacije...)
- Kandidati koji su sakupili broj sati edukacije koji odgovara nivoima II, i III mogu zatražiti sertifikat UPSKS o završenom početnom, bazičnom ili nivou praktičara (ali ne i nacionalni sertifikat, već samo sertifikat udruženja da imaju taj nivo edukacije), i pristupiti udruženju kao pridruženi članovi.

3. Na osnovu grandparetinga

Dobijanje sertifikata na osnovu grandparentinga je mogućnost za kandidate, diplomirae psihologe, koji su svojim radom dali izuzetan doprinos ovoj oblasti psihološke pomoći (objavljivanjem knjiga iz oblasti koučinga, držanjem edukacija iz veština življenja, promotivnim aktivnostima delatnosti koučinga, istraživanjima...) i koji imaju iskustvo u bavljenju koučingom duže od 7 godina, a nisu dovršili neku od registrovanih edukacija iz koučinga. O posebnom doprinosu koji je potreban za dobijanje akreditacije po grandparetingu odlučuje komisija na osnovu razmatranja dokumentacije i stavova članova komisije o tome da li taj doprinos zaslužuje dodeljivanje sertifikata po grandparetnig klauzuli.

4. Na osnovu edukacija za psihoterapeuta i savetnika

Kandidati koji su završili neku od edukacija za psihološkog savetnika ili psihoterapeuta i imaju sertifikat savetničke i psihoterapeutske škole, ili nacionalni sertifikat UPSKS ili SDPS za savetovanje ili psihoterapiju, mogu aplicirati i za sertifikat iz life-koučinga.

Uz priložene sertifikate edukacija iz savetovanja ili psihoterapije, potrebno je da kandidati pruže i dokaze o bavljenju koučingom u individualnom ili grupnom radu, kroz držanje workshopova, radionica “veština življenja”, edukacija, seminara...vezanih za oblasti rada koučinga...

5. Na osnovu kompletiranih edukacija iz koučinga koje su kandidati završili u inostranstvu.

Kandidati koji su završili neku od edukacija u inostranstvu koja je priznata od internacionalnih koučing udruženja (Internacionalna koučing federacija, Evropski savet za koučing i mentorstvo...) i stekli internacionalni status kouča, ili edukaciju nekih priznatih i poznatih škola (što će proceniti komisija) koja odgovara standardima Sekcije i UPSKS, mogu aplicirati za dodelu nacionalne licence iz koučinga UPSKS.

6. Na osnovu akreditovanih programa iz oblasti primenjene psihologije-koučinga.

Ova klauzula je namenjena kandidatima koji su, u okviru svojih oblasti (psihologija rada, korporativna, razvojna psihologija, socijalna psihologija...) razvili određene edukativne programe koji spadaju u oblast koučinga, akreditovali ih kod merodavnih institucija (Društvo Psihologa Srbije, UPSKS, neko od ministarstava, drugih relevantnih institucija). Po ovoj klauzuli se mogu prijaviti i kandidati koji nisu akreditovali svoj program kod drugih merodavnih institucija, ali mogu da pruže komisiji adekvatnu evidenciju u kvalitet svojih koučing programa-stavljanjem na uvid prezentacija programa, edukativnog materijala, referenci autora, prethodnih uspešnih realizacija programa... i podnesu zahtev za akreditaciju svojih programa Sekciji ili UPSKS. Potrebni uslovi za akreditovanje različitih oblika koučing edukacije nalaze se, preciznije razrađeni, u dokumentu “Akreditacija koučing edukacija”. Ova klauzula je namenjena kandidatima koji su svojim delovanjem u oblasti primenjene psihologije (onih oblasti koje nemaju utvrđene kriterijume edukacija kao što je to slučaj edukacija iz psihoterapije i savetovanja) dali značajan doprinos u primeni naučnih znanja i razvoju koučing psihologije.

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Na mreži

Ko je na mreži: 364 gostiju i nema prijavljenih članova

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović