Saradnja

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

Društvo psihologa Srbije je 1992. godine osnovalo CENTAR ZA PRIMENJENU PSIHOLOGIJU kao samostalno preduzeće za istraživačko-razvojne usluge, grafičko-izdavačku delatnost i komercijalne poslove.

Centar se bavi:

  • IZRADOM I DISTRIBUCIJOM PSIHOLOŠKIH MERNIH INSTRUMENATA: testova sposobnosti, inventara ličnosti i test-aparata kao i prateće stručne literature

  • ORGANIZACIJOM SEMINARA: stručnih usavršavanja i obučavanja iz različitih oblasti primenjene psihologije, za psihologe i treća lica (menadžeri, direktori, vaspitači, pedagozi)

  • IZDAVAČKOM DELATNOŠĆU: udžbenici, priručnici i druga psihološka literatura

  • PROFESIONALNOM SELEKCIJOM

  • KONSALTING USLUGAMA I TRENINZIMA

  • ORGANIZACIJOM NAUČNO-STRUČNOG SKUPA

  • ORGANIZACIJOM ISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA

  • PRIBAVLJANJEM I DISTRIBUCIJOM NAUČNO-STRUČNIH INFORMACIJA i drugim poslovima koji su od interesa za psihologe i širu javnost


Centar za primenjenu psihologiju je jedini priznat i ovlašćen izdavač i distributer svih psiholoških testova i drugih psiholoških mernih instrumenata koji se koriste u našoj zemlji.

Otvoren je za sve nove ideje i spreman na sve izazove nauke i tržišta.

Jedna od osnovnih ideja razvoja Centra je maksimalno angažovanje velikog broja psihologa iz različitih oblasti psihologije koji su se svojim stručnim i naučnim radom dokazali u nekoj od oblasti i koji svoja znanja mogu da prenesu drugim psiholozima u vidu obuke ili da konkretno rade određene poslove.

Za pojedince Centar organizuje po potrebi savetovanja u vezi izbora zanimanja, podsticanja muzičkog razvoja i otklanjanja teškoća u muzičkom napredovanju, savladavanja metoda učenja i prevazilaženje teškoća u učenju, problema odrastanja, komunikacije među polovima i dr.

Preduzećima i ustanovama Centar može da pruži edukativne, savetodavne usluge ili da izvršava određene poslove kao što su: selekcija kadrova prilikom prijema i praćenje uspešnosti izbora kadrova u toku perioda prilagođavanja, izbor kadrova za obučavanje i praćenje uspešnosti obuke, ispitivanje motivacije zaposlenih, učešće u izradi analize radnih mesta, uvođenje sistema kvaliteta i sistema motivisanja i nagrađivanja, izrada psiholoških analiza prilikom pojave određenih problema i konfliktnih situacija, obuka za poslovno ponašanje, za kreativno mišljenje, za nenasilnu komunikaciju, za rukovođenje i menadžment, za marketing i dr.) ili ustanovama koje ne mogu da pribave psihologa, a imaju potrebu za njihovim radom u određenom momentu. Centar takođe raspolaže tehničkim i stručnim mogućnostima za pružanje usluga za izradu metodologije istraživanja, statističku obradu i tumačenje rezultata (pre svega, za psihologe, ali delimično i za srodne nauke).

Da bi Centar bio u stanju da ispuni svoju stručnu i društvenu funkciju u ovim prelaznim vremenima, njegovi prioritetni ciljevi i zadaci su da obezbedi saradnju i sa evropskim i svetskim autorima i izdavačima psihodijagnostičkih mernih instrumenata i stručnih publikacija, kao i srodnim organizacijama.

Pored navedenih delatnosti, Centar je angažovan i u realizovanju ciljeva i zadataka Društva psihologa, i u svom poslovanju nastoji da ne odstupa od interesa Društva psihologa Srbije.

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Na mreži

Ko je na mreži: 94 gostiju i nema prijavljenih članova

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović