Saradnja

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

U organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 21. i 22. decembra 2012. godine je održan međunarodni multidisciplinarni naučni skup pod nazivom „Pojedinac, porodica, društvo u tranziciji“, na kome su prezentova 78 naučna rada istraživača iz više zemalja iz šireg regiona i iz različitih oblasti naučnog interesovanja (psihologije, pedagogije, sociologije, nauke o umetnosti itd). Konferencija je održana u sklopu realizacije naučno- istraživačkog projekta „Kosovo i Metohija između nacionalnog idetiteta i evrointegracija“ i njegovog podprojekta „Kosovo i Metohija u tranzicionim procesima“.

Učesnike skupa pozdravio je v.d. dekan Filozofskog fakulteta prof. dr Branko Jovanović, koji je naglasio opredeljenost ove institucije da razvija naučno-istraživački rad, kao i međunarodnu saradnju na tom planu. On je posebno pozdravio prisustvo više od 50 osnovnoškolskih i srednjoškolskih nastavnika na ovom skupu, koji su tu u okviru svog obaveznog stručnog usavršavanja, budući da je ova međunarodna naučna konferencija u tom pogledu akreditovana od strane Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja Srbije, izražavajući nadu i uverenje da će se saradnja Filozofskog fakulteta sa školama i obrazovno-vaspitnim ustanovama sa Kosmeta nastaviti.

Prvog dana uvodna, plenarna predavanja po pozivu održali su prof. dr Marko Atlagić na temu „Globalizacija i sistem obrazovanja i vaspitanja u Srbiji“, prof dr. Sait Kačapor „Vaspitna uloga porodice u uslovima tranzicione krize“, obojica sa Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici i doc. dr Srđan Dušanić „Društvene promene i religioznost mladih“, sa Filozofskog fakulteta u Banjaluci (Republika Srpska). Drugog dana uvodno, plenarno predavanje po pozivu održao je prof. dr Uroš Šuvaković, sa Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici, na temu „Brak i porodica u tranziciji“.

Dopuna saopštenja:

Katedra za psihologiju Filozofskg fakuleta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici počevši od 2008. godine organizuje međunarodne naučne skupove. Prvi naučni skup je organiziovan na inicijativnu Evropske asocijacije psihologa na temu- Katastrofa, stres, kriza, trauma, a u saradnji sa Društvom psihologa Srbije i Podružnicom psihologa Kosova i Metohije, bio je prvi skup na tu temu u zemlji i regionu.  Radovi prezentovani na naučnim skupovima 2010. i 2011. štampani su u međunarodnim tematskim zbornicima: Identitet i kriza identiteta i Socijalizacija u uslovima društvene krize.

Osnovna ideja ovogodišnjeg skupa: Pojedinac, porodica, društvo u tranziciji je da sa interdisciplinarnog stanovišta sagleda i razume pozicija pojedinca, porodice i društva u ovom tranzicionom vremenu.  Na ovogodišnjem skupu štampana je Knjiga sažetaka, a planirano je i štampanje celovitih radova nakon što budu recenzirani od dva međunarodno priznata recenzenta, u Zborniku od međunarodnog značaja pod nazivom Pojedinac, porodica, društvo u tranziciji.

Izvršni organizator skupa bili su nastavnici i saradnici Katedre za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Predsednik Programskog odbora skupa bio je prof. dr Miroslav Krstić, a predsednica Organizacionog odbora Mr Olivera Radović.  Na skupu su učestvovali i članovi Podružnice psihologa Kosova i Metohije, kao izlagači radova i kao učesnici.

Pozivamo Vas da uzmete učešća i na sledećem skupu decembra 2013. godine.

Jelena Minić

Predsednik Podružnice psihologa Kosova i Metohije

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Na mreži

Ko je na mreži: 153 gostiju i nema prijavljenih članova

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović