Saradnja

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

XXVII sednica Izvršnog odbora Društva psihologa Srbije

Sednica je održana 24.02.2014. sa početkom u 12 časova u prostorijama Instituta za psihologiju, Filozofski fakultet, Beograd.

Prisutni su bili članovi  IO DPS: Branka Tišma, predsednica IO; članovi IO Marina Pavlović, Aleksandra Tadić, Vesna Čorto,Branka Dostanić,Katica Mladinić, dr Dag Kolarević,dr Adela Zobenica. Odsutni su bili članovi IO: Branka Funduk, dr Tatjana Stefanović− Stojanović, Dubravka Smiljanić. Sednici IO prisustvovali su i: dr Ivan Jerković predsednik Društva psihologa Srbije,Milja Krivokuća VD predsednice Nadzornog odbora DPS,urednica  »Psiholoških novina« V. S. Disić, Sekretar Programskog odbora Sabora 2014.  Biljana Rajić.

Prisutni su bili članovi  IO DPS: Branka Tišma, predsednica IO; članovi IO Marina Pavlović, Aleksandra Tadić, Vesna Čorto,Branka Dostanić,Katica Mladinić, dr Dag Kolarević,dr Adela Zobenica. Odsutni su bili članovi IO: Branka Funduk, dr Tatjana Stefanović− Stojanović, Dubravka Smiljanić. Sednici IO prisustvovali su i: dr Ivan Jerković predsednik Društva psihologa Srbije,Milja Krivokuća VD predsednice Nadzornog odbora DPS,urednica  »Psiholoških novina« V. S. Disić, Sekretar Programskog odbora Sabora 2014.  Biljana Rajić.

Sednica je protekla  u radu po sledećim tačkama Dnevnog reda:

  1. Usvajanje Dnevnog reda.
  2. Verifikacija Zapisnika sa XXVI sednice Izvršnog odbora, održane 24.01.2014. godine.
  3. Izveštaj o aktivnostima Programskog odbora Sabora 2014. Podnosilac usmenog Izveštaja Biljana Rajić, sekretarka PO
  4. Odluka o privremenom financiranju DPS−a
  5. Odluka o  članovima Redakcije «Psiholoških novina»,  po predlogu urednice V.S.Disić
  6. Sastav Komisije za dodelu nagrade za životno delo, predlog članova
  7. Verifikacija nove Sekcije
  8. Izveštaj o radu DPS –a  i Predlog programa rada IO DPS

Novi članovi Žirija  za dodelu nagrade za životno delo su prof.dr Nenad Havelka, Ružica Rosandić  i  prof.dr Vladimir  Nešić.

 

IO DPS  se zahvaljuje na radu dosadašnjim članovima  Žirija:  prof.dr Bori Kuzmanoviću, prof.dr Miklošu Birou i dr Žarku Trebješaninu , a zahvaljuje im se i  na definitivnom formulisanju Pravilnika o nagradi za životno delo koji je objavljen u  368 broju »Psiholoških novina« ( septembar 2013.)

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Na mreži

Ko je na mreži: 540 gostiju i nema prijavljenih članova

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović