Saradnja

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

 

U rаdu po petoj tаčki dnevnog redа dr Pаvlović −Bаbić objаsnilа je predlog teme budućeg Sаborа,  а tаčаn nаziv teme koju su glаsаnjem člаnovi IO prihvаtili je  »WWW. PROFESIONALIZACIJA.PSI – strukovni identitet psihologа i međuresornа sаrаdnjа«.
U obrazloženju koje su pre odluke o temi Sabora iščitali članovi IO  izloženo je i sledeće: »Društvena relevantnost i uvažavanje struke počivaju na povećanju vidljivosti u svim sferama javnog života, čemu prethodi strukovno povezivanje  u interesnu asocijaciju i registracija delatnosti, kao i uspostavljanje  interesorne saradničke mreže kojom se definišu područja delatnosti i odgovornosti, posebno prema onim strukama i resorima sa kojima postoji preklapanje interesa i nadležnosti.« Objašnjavajući  usmeno kako su došli do teme za Sabor dr Pavlović− Babić je naglasila da su i ona i dr Veljko Jovanović dugo tragali za intrigantnom temom, koja će se ticati što većeg broja psihologa u Republici, i da je iz brojnih kontakata uočeno da psiholozi traže da se pitanje osnivanja  Psihološke Komore konačno reši, pa da će PO Sabora sigurno kao jednog od gostujućih predavača na Saboru pozvati kolegu iz neke susedne zemlje koja već ima Komoru, koji će predočiti prednosti takvog strukovnog ustrojstva...Naravno, neće se zaobići ni mnoge duge tradicionalno vrlo interesantne teme za naše psihologe.

SEDNICA-io

Glasanjem članova IO potvrđeno je da su uz dva kopredsednika PO (dr Veljko Jovanović i dr Dragica Pavlović −Babić) članovi PO Sabora još Tanja Ignjatović,  prof. dr Miroslav Krstić,  dr Jelena Sladojević, i dr Tatjana Stefanović− Stanojević, a da će  mesto održavanja   biti ponovo studentsko odmaralište »Ratko Mitrović«, Zlatibor. Termin za održavanje Sabora 2015. je od 27.5 do 30.5. 2015. Izabrani su i članovi Organizacionog odbora. Uz Duška Babića, generalnog menadžera CPP-a koji je predsednik OO , članovi OO biće Vesna Čorto, Jelena Mitrašinović  i Milica Erić.  Sekretar  63. Sabora biće koleginica Sonja Banjac, a dinamiku rada PO i OO, kao i detalje o kotizaciji, načinu i terminima za prijavu radova nalazićete   na sajtu DPS-a,» Psihološkim novinama«, kao i na Facebook strani Sabora koja će uskoro biti pokrenuta.
 

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Na mreži

Ko je na mreži: 186 gostiju i nema prijavljenih članova

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović