Saradnja

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

Na FASPER-u je šestog juna održan Zbor, prethodno najavljen u Proglasu psiholozima Srbije, a na kome je učestvovalo oko pedeset psihologa.

Prisutni psiholozi su izrazili nezadovoljstvo radom aktuelnog DPSa, pre svega zbog odlaganja  Godišnje i Izborne Skupštine Društva a potom i zbog kvaliteta njihovog rada.

Svi prisutni su se složili da je mandat svim organima DPSa (kao i, sledstveno, CPPa) istekao a da pri tome nisu realizovani neophodni preduslovi da se Skupština održi već su naprosto mandati produženi pukim izjavama o produženju mandata samih funkcionera DPSa. Konstatovano je da Sekcije nisu u roku koji Statut predvidja podnele izveštaje o radu a da sadržaji podnetih Izveštaja ne samo da su okasnelo podneti (neki i nisu uopšte podneti) već često i sadržinski nisu valjani i potpuni. 

Imajući ovo u vidu Zbor je doneo odluku da formira, u okviru DPSa, poluformalnu grupu "INICIJATIVA" i putem demokratske procedure konstituiše njen Privremeni Izvršni Odbor. S obzirom na  vanstatutarno stanje u kome se uprava DPSa našla. a želeći da se naše strukovno udruženje održi – dat je mandat pregovaračkom timu INICIJATIVE da nastavi razgovore  sa dosadašnjom upravom Društva o mogućem održavanju Privremene skupštine kojom bi počelo razrešavanje krize Društva.

Svi prisutni na  Zboru izrazili su veliku zabrinutost zbog neodržavanja Skupštine u Statutom predvidjenom roku, a bez ikakvog razloga ili obrazloženja koje bi bilo prezentovano članovima. Ovim se, po opštem mišljenju, u veoma teškom društvenom momentu dovodi u pitanje opstanak našeg strukovnog udruženja.   

                                               za INICIJATIVU Spomena Milačić

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Na mreži

Ko je na mreži: 100 gostiju i nema prijavljenih članova

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović