Izvršni odbor
  • Serbian Language
  • English (UK)

Izvršni odbor Društva broji ukupno 11 članova od kojih je jedan predsednik, kojeg bira Skupština na Izbornoj skupštini. Članove Izvršnog odbora po pravilu bira Skupština iz svojih redova.


Nadležnost Izvršnog odbora su:

- usvaja godišnji plan i program rada Društva i izveštaje o poslovanju,

- donosi opšta akta Društva neophodna za nesmetani rad Društva,

- odlučuje o svim pitanjima za koja ga ovlasti Skupština,

- imenuje i razrešava članove stručnih tela i komisija,

- obrazuje i formira komisije čiju delatnost, način rada, finansijska sredstva i rokove izvršenja utvrđuje svojim opštim aktom,

- štiti profesionalne interese članova Društva,

- unapređuje profesionalni i društveni status struke,

- prati i koordinira rad sekcija i podružnica,

- vodi brigu o izdavanju časopisa “Psihologija” i “Psiholoških novina”,

- odlučuje o potpisnicima finansijskih dokumenata,

- priprema za Skupštinu odluke o poslovnoj, materijalno-finansijsko i kadrovskoj politici u CPP-u, odnosno organizacijama čiji je osnivač,

- imenuje člana UO C.P.P.. kome je prestao mandat pre isteka roka na koji je biran a koji će funkciju člana UO vršiti do prve naredne Skupštine, na kojoj će biti izabran,

preduzima i sve druge radnje neophodne za održavanje Skupštine.
SASTAV IZVRŠNOG ODBORA DRUŠTVA PSIHOLOGA SRBIJE ZA MANDATNI PERIOD 2019-2023.(oktobar 2020-   ):

Predsednik: Marina Nadejin Simić

Članovi: Dragan Žuljević, Vesna Tafra Rokvić, Dejana Kičanović, Ljubinka Vojinović, Ljiljana Radovanović Tošić, Vesna Čorto, Ksenija Koludžija, Anita Popović, Nada StankovSASTAV IZVRŠNOG ODBORA DRUŠTVA PSIHOLOGA SRBIJE ZA MANDATNI PERIOD 2019-2023.(jun 2019-oktobar 2020):

Predsednik: Milja Krivokuća

 

Članovi: Branka Tišma, Marina Nadejin Simić, Dragan Žuljević, Nevena Lovrinčević, Vesna Tafra Rokvić, Dejana Kičanović, Ljubinka Vojinović, Ljiljana Radovanović Tošić, Vesna Čorto i Ksenija Koludžija

SASTAV IZVRŠNOG ODBORA DRUŠTVA PSIHOLOGA SRBIJE ZA MANDATNI PERIOD 2015-2019.:

 

Predsednik: Branka Tišma

Članovi: Aleksandra Tadić, Ana Milenković (2015-2016.), Dragan Žuljević, Dag Kolarević, Dejana Kičanović, Ljiljana Radovanović Tošković ( od 2016.), Ljubinka Vojinović, Marina Nadejin Simić, Nevena Lovrinčević, Vesna Tafra Rokvić i Tatjana Stefanović Stanojević.


b.tisma

 

Upoznajte predsednika

Izveštaj predsednika

Planovi, namere i aktivnosti 


 


U okviru Izvršnog odbora postoji Sekretarijat, koji se sastaje najmanje jednom mesečno, a po potrebi i češće i na svojim sednicama operativno obavlja pripremne poslove iz nadležnosti Izvršnog odbora, redovno prati i koordinira rad sekcija i podružnica, vodi brigu o sprovođenju plana i programa Društva između sednica Izvršnog odbora, pokreće postupak ili akcije kod nadležnih društvenih institucija u cilju zaštite profesionalnih interesa članova Društva, prati i koordinira rad Upravnog odbora CPP-a i Izvršnog odbora u pogledu realizacije planova i programa CPP-a i materijalno-finansijskog poslovanja, a naročito dajući saglasnost na planove CPP-a i štampanje testova i drugih materijala, preduzima mere u slučaju zastoja ili neizvršavanja zadataka.

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Obaveštenje o načinu rada

Poštovani,

Obaveštavamo vas da se naš rad od ponedeljka, 18.05.2020.god, nastavlja u prostorijama na koje ste navikli, u Đušinoj br 7, III sprat Rudarsko-geološkog fakulteta.

Hvala vam na razumevanju i podršci tokom rada u vanrednom stanju.

Vidimo se na dobro poznatoj adresi, ostajte zdravo i svako dobro.

Vaš DPS i CPPPSIHOLOZI VOLONTERI POMAŽU GRAĐANIMA SRBIJE U KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM KOVID 19

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131

E-maildpscpp@orion.rs
Glavni i odgovorni urednik sajta: Dag Kolarević
Tehnička urednica i administratorka sajta: Nadežda Perišić Savić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović