Odbor za etička pitanja
  • Serbian Language
  • English (UK)

Tokom rada na Etičkom kodeksu Društva psihologa Srbije, sazrela je ideja da bi bilo korisno da se ustanovi stalno telo koje bi radilo na etičkim problemima psihologa. Tako je, 23. marta 1999. godine, Izvršni odbor postojeću Radnu grupu, u sastavu prof. dr Josip Berger, prof. dr Blagoje Nešić, doc. dr Jovan Mirić, Maja Žegarac, Gordana Nikolić, Biljana Lajović, Borislava Maksimović i Milojko Stojanović - predsednik, transformisao u Odbor za etička pitanja psihologa Srbije.


Odlukom Skupštine Društva psihologa 2001. godine u Subotici, Odbor je transformisan u organ Skupštine DPS-a.


Odbor radi na:

  • stalnom usavršavanju i inoviranju Etičkog kodeksa psihologa Srbije

  • izradi aneksa - tumača Etičkog kodeksa

  • pružanju psiholozima u praksi neposredne pomoći u tumačenju načela Etičkog kodeksa i razrešavanju konkretnih etičkih dilema

  • organizovanju stručnih i naučnih tribina u cilju unapređivanja etičke teorije i prakse

  • organizovanju, podsticanju i objavljivanju odgovarajućih publikacija iz etičke psihologije

  • održavanju i razvijanju komunikacije i saradnje i razmeni iskustava sa drugim udruženjima psihologa u svetu u ovoj oblasti

  • drugim poslovima iz domena etike psihološke struke i nauke.


SASTAV OBORA ZA ETIČKA PITANJA PSIHOLOGA SRBIJE

ZA MANDATNI PERIOD 2019-2023.:

Predsednik: Nikola Petrović

Članovi: Vladimir Jović, Ana Vesković, Vladimir Hedrih, Sunčica Zdravković, Karolina Vereš, Iris Žeželj. 

 

 

SASTAV OBORA ZA ETIČKA PITANJA PSIHOLOGA SRBIJE

ZA MANDATNI PERIOD 2015-2019.:

Predsednik:Jovan Mirić

Članovi: Snežana Stojiljković, Prvoslav Plavšić, Sunčica Zdravković, Sandra Ilić Đurić, Vladimir Jović i Nikola Petrović

SASTAV ODBORA ZA ETIČKA PITANJA ZA MANDATNI PERIOD 2011-2015.:

Jovan Mirić (predsednik), Prvoslav S. Plavšić, Sandra Ilić-Đurić, Ljiljana Mihić, Ivana Peruničić, Snežana Stojiljković i Nikola Petrović.

 

 

Rad Etičkih komisija


Odbor za etička pitanja Društva psihologa Srbije je oformio tri Etičke komisije koje rade pri Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, kao i Departmanu za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nišu. Etičke komisije daju saglasnost istraživačima u oblasti psihologije o usaglašenosti nacrta istraživanja sa Kodeksom psihološke etike.


Formulari za istraživače


Formular - Istrazivac


Formular- Vodja Projekta


Formular - StudentMolimo Vas da izdvojite par minuta i pomognete Odboru za etička pitanja Društva psihologa Srbije tako što ćete navesti etičke dileme sa kojima ste se susreli u praksi kao i da predložite izmene i dopune etičkog kodeksa, ukoliko imate neke ideje. Odbor za etička pitanja će proučiti sve pristigle ideje pri razmatranju eventualnih revizija etičkog kodeksa.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Obaveštenje o načinu rada

Poštovani,

Obaveštavamo vas da se naš rad od ponedeljka, 18.05.2020.god, nastavlja u prostorijama na koje ste navikli, u Đušinoj br 7, III sprat Rudarsko-geološkog fakulteta.

Hvala vam na razumevanju i podršci tokom rada u vanrednom stanju.

Vidimo se na dobro poznatoj adresi, ostajte zdravo i svako dobro.

Vaš DPS i CPPPSIHOLOZI VOLONTERI POMAŽU GRAĐANIMA SRBIJE U KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM KOVID 19

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131

E-maildpscpp@orion.rs
Glavni i odgovorni urednik sajta: Dag Kolarević
Tehnička urednica i administratorka sajta: Nadežda Perišić Savić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović