Skupština
 • Serbian Language
 • English (UK)
Skupština je najviši organ Društva.

Rad Skupštine odvija se na redovnim sednicama koje održavaju jednom godišnje. Vanredna Skupština se može sazvati u situacijama kada je delovanjem organa Društva grubo povređen Statut Društva, kada subjekti čije je Društvo osnivač deluju protivno interesima osnivača i grubo krše pravila Statuta Društva i Statuta kojim su uređena pitanja poslovanja tih subjekata, u slučaju opstrukcije i blokade organa Društva i subjekta čiji je osnivač Društvo, a koje se ne mogu prevazići unutar tih organa i subjekata, i u slučaju rešavanja egzistencijalnih problema vezanih za psihološku struku, a za čije rešavanje je neophodna odluka Skupštine.

Skupštinu saziva i njome predsedava predsednik Društva psihologa zajedno sa radnim predsedništvom, a skupštinske delagate čine predstavnici sekcija i podružnica. Rad Skupštine je bliže regulisan Poslovnikom o radu Skupštine.

Skupština vrši sledeće poslove:
 • raspravlja i odlučuje o svim pitanjima značajnim za rad i razvoj Društva i za ostvarivanje ciljeva i zadataka Društva,
 • donosi Statut Društva, odnosno njegove izmene i dopune,
 • donosi i usvaja Program rada,
 • imenuje i razrešava predsednika Društva,
 • donosi pravilnik o radu Suda časti i Nadzornog odbora,
 • imenuje i razrešava organe Društva (Izvršni i Nadzorni odbor i Sud časti),
 • odobrava finansijski plan i završni račun Društva,
 • ustanovljava nagrade i priznanja za doprinose u ostvarivanju ciljeva i zadataka Društva,
 • predlaže svoje istaknute članove za društvena i javna priznanja i nagrade na predlog članova , sekcija i podružnica,
 • razmatra izveštaje o radu organa Društva i odlučuje po njima,
 • odlučuje o osnivanju, transformaciji i prestanku rada organizacija čiji je osnivač,
 • donosi i usvaja Statut Centra za primenjenu psihologiju (u daljem tekstu: CPP),
 • vrši ovlašćenja Skupštine osnivača C.P.P.-a,
 • bira i razrešava članove Upravnog odbora C.P.P.-a,
 • bira i razrešava članove Nadzornog odbora C.P.P.-a,
 • razmatra poslovnu, materijalno-finansijsku i kadrovsku politiku C.P.P-a i drugih organizacionih oblika čiji je osnivač, njihove planove rada, izveštaje o radu i finansijske izveštaje i donosi odluke,
 • rešava po žalbama članova u svojstvu drugostepenog organa,
 • odlučuje o radu i prestanku rada Društva i
 • odlučuje i o drugim pitanjima od zajedničkog interesa članova Društva.

  Izborna Skupština Društva psihologa Srbije

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

kongres 69.jpg

Počela je prijava radova za Kongres psihologa Srbije 2021. Više informacija na sledećem linku: https://www.dps.org.rs/prijava-radaPSIHOLOZI VOLONTERI POMAŽU GRAĐANIMA SRBIJE U KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM KOVID 19

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović