Početna

O Društvu

Psihološke novine

Časopis Psihologija

Kongres

Centar za primenjenu psihologiju

EFPA

EAWOP

Kontakt

Publikacije

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

Indeks članaka

Instrumenti procene

INSTRUMENTI PROCENE U SOCIJALNOJ ZAŠTITI
Upitnici, skale i tehnike

priređivači: Nevenka Žegarac i Tamara Džamonja Ignjatović

redovna cena: 1925 dinara

cena sa popustom:1540 dinara

Autori kažu o knjizi:

...Publikacija je produkt višegodišnjeg rada na razvoju standarda usluga u socijalnoj zaštiti, posebno standarda koji regulišu praksu centara za socijalni rad. Nastala je sa namerom da doprinese stručnom osnaživanju profesionalaca i podstakne promene obezbeđenjem osnovnih sredstava za obavljanje savre­mene prakse. Izbor upitnika, skala i tehnika je sačinjen sa ciljem da omogući obuhvatnu procenu koja postaje osnov planiranja i pružanja usluga. Posebna pažnja je usmerena na uključivanje upitnika i tehnika koje doprinose aktivi­ranju i učešću korisnika i članova porodice u proceni iz čega sledi i njihova participacija u planiranju individualizovanih usluga.

... Upitnici, skale i tehnike su namenjeni proceni funkcionisanja, snaga i potreba korisnika, zatim proceni porodičnih kapaciteta, rizika i odnosa, kao i proce­ni sredinskih uslova i interakcija porodice sa sredinom. Pri izboru konkret­nih instrumenata, polazni kriterijumi su bili relevantnost i svrsishodnost za određenu oblast procene, povezanost sa potrebama prakse, ali i jednostavnost upotrebe i kulturna osetljivost.

... Koncepti povezani sa različitim teorijama i pristupima kao što je teorija afektivnog vezivanja, ko­gnitivna teorija stresa, pristup usmeren na krizu i slično, su od velikog značaja u razumevanju i interpretaciji rezultata dobijenih na osnovu izabranih instru­menata. Ovi pristupi takođe imaju široku primenu u radu sa pojedinim grupa­cijama korisnika socijalne zaštite. Sami instrumenti najčešće ne predstavljaju direktnu operacionalizaciju neke specifične teorije, već su prevashodno nastali kao produkt empirije, stvarani su iz prakse i za praksu.

...Predložene instrumente treba ipak koristiti sa oprezom jer još nisu prošli proveru u domaćoj praksi. Smatramo da ovo ne predstavlja značajnu prepreku, obzirom da je većina instrumenata prevashodno namenjena sistematičnom pri­kupljanju relevantnih indikatora, gde viši skorovi ukazuju na veći stepen proble­ma, dok je kritične (cut-off) skorove značajno koristiti kao orjentaciju u profesi­onalnom radu, a ne isključiv i striktan kriterijum donošenja odluke.

Očekujemo da prikazani instrumenti mogu da doprinesu uređenju i standardizovanju prakse i sistematičnom prikupljanju podataka koji informišu praksu. Smatramo da se time izbegava improvizacija i ograničiva subjektivnost procenjivača.

...Nadamo se da će povratne informacije kolega iz prakse i podaci prikupljeni procenom različitih grupa korisnika predstavljati značajnu empirijsku bazu za dalju psihometrijsku proveru predloženih instrumenata, kao i njihovu dopunu drugim upitnicima, skalama i tehnikama primerenim specifičnim oblastima procene koji su u ovom trenutku izostali.

* * *

Recenzenti:

prof. dr Marija Mitić i prof. dr Pan­ta Kovačević i prof. dr Miroslav Brkić

Biblioteka Psihološki udžbenici, prvo izdanje, Nevenka Žegarac i Džamonja Ignjatović Tamara, Instrumenti procene u socijalnoj zaštiti - upitnici, skale i tehnike, godina izdanja 2010., naučna psihološka publikacija, format B5, obim 175 strana, broširan povez, latinično pismo.
U okviru literature knjiga sadrži 107 referenci.

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Na mreži

Ko je na mreži: 171 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović